Miljøskadereglerne: Fra asken til ilden

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Miljøskadereglerne havde en vanskelig fødsel. Både for så vidt angår vedtagelsen af miljøskadedirektivet i 2004 og hvad angår den danske implementeringslovgivning fra 2008. Trods store forventninger og en spådom om 5-15 årlige miljøskader skulle der gå yderligere 10 år, inden der for første gang blev truffet en miljøskadeafgørelse i Danmark. Til manges forbløffelse gik denne afgørelse ud på, at et udslip af 2.755 tons kvælstof til Lillebælt ikke udgjorde en miljøskade. I 2019 fik Danmark så sin første miljøskade i miljøskadelovens forstand, da en udbringningsslange sprang læk, og der blev udledt en større
mængde slam til Tuse Å-systemet ved Holbæk. Men hermed var udfordringerne for »de glemte« miljøskaderegler ikke overstået. Inden for det seneste år har Danmark modtaget såvel en begrundet udtalelse som en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen vedrørende i alt tre forskellige forhold, og der fremsættes nu lovforslag, hvor Kommissionens synspunkter i den begrundede udtalelse imødekommes. I denne artikel redegøres der for de hidtidige erfaringer med miljøskadereglerne med særlig fokus på den miljøpolitisk interessante og juridisk vanskelige problemstilling om sammenhængen mellem handlepligt og økonomisk ansvar, hvor der nu lægges op til at ændre den hidtidige danske fortolkning og akkviescere ved Kommissionens vurdering.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume102
Issue number5
Pages (from-to)178-187
Number of pages10
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 2020

ID: 253240827