Medarbejdere på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) – Københavns Universitet

IFRO > Medarbejdere

rvl354 rvl354

rvl354 rvl354

Adjunkt

  • Sektion for Miljø og Naturressourcer

    Rolighedsvej 23, 1958 Frb. C, Skov & Landskab Forhus, Bygning: 21-0-A105

    Telefon: +45 35 33 17 47

Suzanne Elizabeth Vedel er Post.doc ved Center for Skov, Landskab og Planlægning, LIFE.KU og arbejder med regulering af rekreative goder og miljøgoder fra skove og naturområder i et europæisk perspektiv. Suzannes fokus er markedsbaserede mekanismer til at fremme nye markeder eller et samfundsmæssigt optimalt niveau inden for rekreative goder og miljøgoder. Suzanne arbejder med teoretiske modeller for beslutningstagning set fra både principalens (fx staten) og agentens (fx lodsejer) perspektiv, og hvordan øget viden om agenternes præferencer kan bruges til at udvikle mere efficiente markedsmekanismer (fx tilskudordninger som er mere attraktive for lodsejere og mere optimale for samfundet).

Suzanne arbejder på projektet NEWFOREX www.newforex.org og BIKEABILITY www.bikeability.dk/summary .

Suzanne afslutttede sit PhD projekt i 2010, med titlen "Economic incentives for provision of environmental goods and services from forest and nature areas". Projektet handlede om markedet for rekreative goder og miljøgoder (for eksempel beskyttelse af natur og grundvand) og fremme af nye markeder for rekreation, sport og friluftsliv. Projektet bestod blandt andet af udvikling af teoretiske modeller til at understøtte beslutningstagning på markedet for nye miljøgoder og rekreative goder ved at belyse markedsbarrierer, agentinteraktion og incitamenter. Det langsigtede perspektiv var at sikre en samfundsmæssig optimal produktion af rekreative goder og miljøgoder via markedsbaserede mekanismer.

ID: 4240088