Institutledelse

I det daglige varetager institutlederen ledelsen af IFRO med ansvar over for dekanen og rektor samt bestyrelsen.

Institutlederen, de to viceinstitutledere samt administrationschefen udgør instituttets direktion.

Institutleder

Professor Bo Jellesmark Thorsen

Kontor: 1.12, Bygning A, Rolighedsvej 25, 1958 Frb. C
Telefon: 35331700 Mobil: 20138345
E-mail: bjt@ifro.ku.dk

Viceinstitutleder for undervisning

Lektor Per Svejstrup

Kontor: 0.203, Bygning C, Rolighedsvej 25, 1958 Frb. C
Telefon: 35332271 Sekretariat: 35336891
E-mail: psh@ifro.ku.dk

Viceinstitutleder for forskning

Professor Jette Bredahl Jacobsen

Kontor: A107, Gammel Bygning stuen, Rolighedsvej 23, 1958 Frb. C
Telefon: 35332275 Sekretariat: 35331701
E-mail: jbj@ifro.ku.dk

Administrationschef

Jesper Levring Andersen

Kontor: 1.7A, Bygning A, Rolighedsvej 25, 1958 Frb. C
Telefon: 35336892 Mobil: 30507804
E-mail: jla@ifro.ku.dk

Leder af Sektion for Miljø og Naturressourcer

Professor Henrik Meilby

Kontor: M102, Gammel Bygning stuen, Rolighedsvej 23, 1958 Frb. C
Telefon: 35331740 
Sekretariat: 35331701
E-mail: heme@ifro.ku.dk

Leder af Sektion for Global Udvikling

Professor Christian Lund

Kontor: 1.107B, Bygning B, Rolighedsvej 25, 1958 Frb. C
Telefon: 35336877  Mobil: 51700054
Sekretariat: 35336871
E-mail: clund@ifro.ku.dk

Leder af Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering

Professor Peter Sandøe

Kontor: 62-2-2.107, Bygning C, Rolighedsvej 25, 1958 Frb. C
Telefon: 35333059 Mobil: 21497292
Sekretariat: 35336871
E-mail: pes@sund.ku.dk

Leder af Sektion for Produktion, Markeder og Politik og koordinator af myndighedsbetjening

 

Lektor Jesper Sølver Schou

Kontor: 1.102, Bygning C, Rolighedsvej 25, 1958 Frb. C
Telefon: 35336901 Mobil: 25146676
Sekretariat: 35336891
E-mail: jss@ifro.ku.dk