Institutledelse

I det daglige varetager institutlederen ledelsen af IFRO med ansvar over for dekanen og rektor samt bestyrelsen.

Institutlederen, de to viceinstitutledere samt administrationschefen udgør instituttets direktion.

Institutleder

Professor Bo Jellesmark Thorsen

Kontor: Forhuset, 1. sal
Adresse: Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Telefon: 35331700 Mobil: 20138345
E-mail: bjt@ifro.ku.dk

Viceinstitutleder for undervisning

Lektor Per Svejstrup

Kontor: Fælleshuset, 2. sal
Adresse: Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C
Telefon: 35332271 Sekretariat: 35336891
E-mail: psh@ifro.ku.dk

Viceinstitutleder for forskning

Lektor Mariève Pouliot

Kontor: Forhuset, 1. sal
Adresse: Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Telefon: 35331990 Sekretariat: 35336871
E-mail: mapo@ifro.ku.dk 

Administrationschef

Lektor Jesper Levring Andersen

Kontor: Forhuset, 1. sal
Adresse: Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Telefon: 35336892 Mobil: 30507804
E-mail: jla@ifro.ku.dk

Leder af Sektion for Miljø og Naturressourcer

Professor Henrik Meilby

Kontor: Forhuset, 1. sal
Adresse: Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Telefon: 35331740 
Sekretariat: 35331701
E-mail: heme@ifro.ku.dk

Leder af Sektion for Global Udvikling

Professor Christian Lund

Kontor: Forhuset, 1. sal
Adresse: Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Telefon: 35336877  Mobil: 51700054
Sekretariat: 35336871
E-mail: clund@ifro.ku.dk

Leder af Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering

Professor Peter Sandøe

Kontor: Fælleshuset, 2. sal
Adresse: Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C
Telefon: 35333059 Mobil: 21497292
Sekretariat: 35336871
E-mail: pes@sund.ku.dk

Leder af Sektion for Produktion, Markeder og Politik og koordinator af myndighedsbetjening

Professor Berit Hasler

Kontor: Fælleshuset, 2. sal
Adresse: Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C
Telefon: 35337551
Sekretariat: 35336871
E-mail: bh@ifro.ku.dk