Strategi 2013-17 – Københavns Universitet

IFRO > Om instituttet > Strategi

Strategi 2013-17

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) blev etableret den 1. januar 2013 gennem en fusion af Fødevareøkonomisk Institut (FOI) og Afdeling for Økonomi, Politik og Planlægning (ØPP) ved Skov & Landskab. Resultatet af fusionen er et, i en dansk kontekst, unikt samfundsvidenskabeligt, anvendelsesorienteret institut placeret centralt på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) med fokus på at bidrage til løsning af de globale udfordringer. 

IFRO er et nyt institut med en stærk historisk forankring. Forskningen udspringer af den danske landbrugs-, skovbrugs- og fødevaretradition, hvorfra tætte relationer mellem erhvervene, fagministerierne og forskningsinstitutionerne er blevet til. Udgangspunktet er stærke kompetencer inden for den klassiske skov- og landbrugsøkonomiske og -politiske forskning med fokus på problemløsning, empiri og tværvidenskabelige tilgange til erkendelser og innovation med relevans for samfund og virksomheder. Kompetencerne er over tid udbygget i takt med erhvervenes udvikling og globalisering. Erhvervenes afledte påvirkninger af eksempelvis miljø, natur, klima, samt dyr og menneskers velfærd og sundhed har ligeledes bidraget til et bredere forskningsfokus.

IFRO Strategi 2013-17 er i princippet instituttets første strategi, men skal ses i sammenhæng med tidligere strategier udarbejdet af FOI og ØPP. Disse tidligere strategiers hovedsigte var at understøtte integrationen af sektorforskningen og myndighedsbetjeningen på universitetet, også kulturelt, og derfra styrke forskningen og udvikling af uddannelserne.

Nærværende strategi er fundamentet for, at IFRO forstærker sin position i det universitære landskab gennem både grundlagsskabende og anvendelsesorienterede bidrag til den internationale forskningsfront og gennem forskningsbaseret undervisning og myndighedsbetjening. Samtidig vil instituttet sikre en fortsat udbygning af de stærke relationer til erhverv og myndigheder til gavn for instituttets kerneaktiviteter.