Rapporter fra Center for Bioetik og Risikovurdering

/ Reports from Danish Centre for Bioethics and Risk Assessment

Alle forfattere fra Institut for FØdevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) er fremhævede nedenfor.

Du kan finde deres medarbejderprofiler i Medarbejderlisten.

Authors employed by the Department of Food and Resource Economics (IFRO) are highlighted below.

You can find their profiles of in the staff list.

19 

Løse søer - en tværfaglig undersøgelse af markedsdrevet dyrevelfærd (2014) red: Tove Christensen, Geir Tveit, Peter Sandøe

18 

Vurdering af dyrevelfærd i en husdyrbesætning (2013) red.: Jan Tind Sørensen, Hans Houe, Tine Rousing & Peter Sandøe

17

The Ethical and Welfare Implications of Large Litter Size in the Domestic Pig: Challenges and Solutions (2011) KMD Rutherford, EM Baxter, B Ask, P Berg, RB D'Eath, S Jarvis, KK Jensen, AB Lawrence, VA Moustsen, SK Robson, R Roehe, F Thorup, SP Turner & P Sandøe
16b Let at tygge, men svært at sluge.
En interviewundersøgelse om forbrugeres og øvrige aktørers opfattelser af neutralmarineret kød
 (2009)
Nina Konstantin Nissen, Lotte Holm & Peter Sandøe
16 Let at tygge, men svært at sluge : en interviewundersøgelse om forbrugeres og øvrige aktørers opfattelser af neutralmarineret kød - kort version(2009) Nina Konstantin Nissen,Lotte Holm og Peter Sandøe
15 Regulating farm animal cloning: Recommendations from the project Cloning in Public (2006) Christian Gamborg, Mickey Gjerris, Jennifer Gunning, Mette Hartlev, Gitte Meyer, Peter Sandøe & Geir Tveit
14 Ethical aspects of farm animal cloning - a synthesis report (2006) Mickey Gjerris, Jesper Lassen, Gitte Meyer & Geir Tveit
13 Challenges in regulating farm animal cloning: An assessment of regulatory approaches and the legal framework within the EU  (2006) Jennifer Gunning, Mette Hartlev & Christian Gamborg
12 Farm animal cloning: the current legislative framework. A review describing the existing law, and its practical application within and beyond the EU (2005) Christian Gamborg, Jennifer Gunning & Mette Hartlev
11 Farm animal breeding related ethical concerns : and tools for implementation (2005)  Christian Gamborg, Anna Olsson & Peter Sandøe
10 Principles for ethical deliberation in bio-scientific projects. Animal disease genomics: a case study (2005) Gitte Meyer
9 Public perceptions of farm animal cloning in Europe (2005) Jesper Lassen
8 Why clone farm animals? Goals, motives, assumptions, values and concerns among European scientists working with cloning of farm animals (2005) Gitte Meyer
7 Ethical challenges in bio-scientific projects. A study of ethical and societal aspects of animal disease genomics (2005) Gitte Meyer
6 The science and technology of farm animal cloning. A review of the state of the art of the science, the technology, the problems and the possibilities (2005) Gábor Vajta & Mickey Gjerris
5 The hidden values. Transparency in decision-making processes dealing with hazardous activities (2005) Birgitte Rasmussen & Karsten Klint Jensen
4 Salmonella Typhimurium DT104 – et case studium i samspillet mellem risikohåndtering, usikkerhed og risikokommunikation (2004) Karsten Klint Jensen
3 Risk perception of zoonoses in Denmark (2004) Jesper Lassen, Lynn Frewer, Janus Hansen, Lotte Holm, Karsten Klint Jensen, Else Kloppenborg, Jeanette Østergaard, Paul Robinson & Peter Sandøe
2 Folk og Svin. En interviewundersøgelse om danske borgeres syn på den danske svinesektor og svinekødet (2002) Jesper Lassen, Else Kloppenborg & Peter Sandøe
1 Oplysning og dialog om bioeteknologi i forhold til planter / Dialogue on biotechnology in relation to plants (2001) Gitte Meyer & Peter Sandøe