Særlige IFRO-udgivelser

Alle forfattere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) er fremhævede nedenfor.

Du kan finde deres medarbejderprofiler i Medarbejderlisten.

Authors employed by the Department of Food and Resource Economics (IFRO) are highlighted below.

You can find their profiles of in the staff list.

titel/title forfatter/authour udgivelsesår/publication year
Styrkelse af grisenes velfærd gennem
markedsdrevne initiativer
red: Tove Christensen, Peter Sandøe 

2020

GDPR for Researchers
General Data Protection Regulation


Lene Stevner, Peter Sandøe

2018

Øget efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer: Tre studier af motiver og ønsker hos forbrugerne med fokus på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport

 

red: Tove Christensen og Peter Sandøe

2018

The +10 million tonnes study - Increasing the sustainable production of biomass for biorefineries

+10 mio. tons-planen

red.: Morten Gylling, Uffe Jørgensen, Niclas Scott Bentsen, Claus Felby, Vivian Kvist Johannsen

2016 (updated version)


2012

Økologiske fødevarer
- hvor bevæger forbrugerne sig hen?
red.: Geir Tveit & Peter Sandøe

2011

Earth on Fire:
Climate change from a philosophical and ethical perspective
red.: Mickey Gjerris, Christian Gamborg, Jørgen E. Olesen & Jakob Wolf

2009

Fremtidens fødevaresikkerhed
- nye veje mod sikrere kød i Danmark
red.: Hanne Rosenquist, Peter Sandøe, Geir Tveit, Anne Wingstrand & Søren Aabo

2009