+10 mio. tons-planen

- muligheder for en øget dansk leverance
af bæredygtig biomasse til bioraffinaderier


Hent den sammenfattende rapport (pdf)

Læs mere på KU nyheder

Baggrundsnotater - skov

Analyse af forædlingspotentiale for højere produktivitet i skovbruget

Jon Kehlet Hansen, Ulrik Braüner Nielsen
Analyse af mulighederne i nye træarter og artskombinationer samt intensiveret skovbrug Palle Madsen, Ulrik Braüner Nielsen
Oversigt og analyse af bæredygtigheden af biomasseproduktion Niclas Scott Bentsen
Oversigt over nuværende skov- og affaldsbiomasse, samt potentialer i 2020 Niclas Scott Bentsen, Vivian Kvist Johannsen, Thomas Nord-Larsen, Torben Riis-Nielsen, Kjell Suadicani
Teknologier til konvertering af biomasse til energi, kemikalier, foder og materialer Claus Felby, Niclas Scott Bentsen

Baggrundsnotater - landbrug

Beregning af effekter på nitratudvasking

Uffe Jørgensen
Notat om mængden og anvendelsen af frøgræshalm René Gislum og Birte Boelt
Tekniske muligheder for at bjerge en større del af den producerede halmmængde Erik Fløjgård Kristensen
Udbytteniveauer ved forskellig drift af lavbundsjord Lisbeth Nielsen
Udviklingen i udbytter, fodereffektivitet, gødningsforbrug og arealudtag ved fremskrivning af dansk landbrug til 2020 Tommy Dalgaard
Forudsætninger for og beregning af biomassescenarier for landbruget Inge T. Kristensen og Uffe Jørgensen

Baggrundsnotater - økonomi og etik

Etiske spørgsmål i forbindelse med bestræbelsen på at sikre en forøget hjemlig produktion af biomasse til bioraffinaderier

Christian Gamborg og Peter Sandøe

Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse

Lars-Bo Jacobsen og Jørgen Dejgård Jensen