Fremtidens fødevaresikkerhed

Vores kød kan uden store vanskeligheder og uden væsentlige ekstra omkostninger blive mere sikkert, end det er i dag. Det er konklusionen på tre forskningsprojekter fra LIFE, Københavns Universitet og DTU.  

Projekterne anbefaler nye tiltag, der ikke bare effektivt reducerer sygdomme og bakterier i det kød vi spiser, men som efter alt at dømme også kan realiseres på et marked, hvor produktionsøkonomi og efterspørgsel også er nøglefaktorer. 

Tværfagligt samarbejde mellem forskellige universiteter, fakulteter og institutter i projekterne DECONT, CAMPY og QUALYSAFE, har gjort det muligt at komme med anbefalinger til forbedring af fødevaresikkerheden, der ikke kun tilgodeser folkesundheden, men som også inddrager hensyn til forbrugernes holdninger, produktionsomkostninger og samfundsøkonomien.

Forskere fra Fødevareøkonomisk Institut har bidraget til at sammentænke resultaterne fra de tre forskellige forskningsprojekter med forskellige vinkler på fødevaresikkerhed og samlet resultaterne i en bog, der anviser konkrete måder at forbedre fødevaresikkerheden på. 

Anbefalingerne fokuserer på konkrete tiltag, der fx kan forhindre campolybacter i kyllingekød ved at opsætte fluenet i kyllingestalde eller fjerne salmonella i svinekød ved hjælp af damp og ultralyd.

Forskerne bag undersøgelserne har lagt vægt på, at projekternes anbefalinger er effektive og samfundsmæssigt forsvarlige. På den måde repræsenterer bogen en helhedsorienteret tilgang til fødevaresikkerhed og bygger bro mellem flere forskellige interesser på fødevareområdet. 

(november 2009)