Statistikker – Københavns Universitet

IFRO > Publikationer > Statistikker

Statistikker

Gældende fra 2009 er ansvaret for udarbejdelsen af regnskabsstatistikkerne for primærsektoren overført til Danmarks Statistik. Formålet med overførslen var at kunne integrere oplysningerne fra regnskabsstatistikkerne med Danmarks Statistiks øvrige statistiske oplysninger for at få et bedre overblik over den samlede fødevaresektor. 

De statistikker, som tidligere er lavet på Fødevareøkonomisk Institut er sammen med nyere statistik tilgængelig på Danmarks Statistiks hjemmeside.