Aftaler med Miljø- og Fødevareministeriet

Københavns Universitet. Rammeaftale 2019 - 2022 >>

Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2018 - 2021.

Ydelsesaftale til rammeaftale. Ressource- og samfundsøkonomi. 2019 - 2022 >> 

Arbejdsprogram. Ressource- og samfundsøkonomi 2019 >>

Samfundsøkonomi, rammeaftale 2017 - 2020 >>

Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening for Miljø- og Fødevareministeriet inden for samfundsøkonomi indgået mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi i konsortium med Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Bilag findes på MFVM.dk

IFRO er også en del af Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning

Ydelsesaftale til rammeaftale. Skov og landskab >>

Arbejdsprogram. Skov og landskab >>