Specialegrupper

Specialegrupper er et tilbud til dig, der har brug for ekstra støtte for at komme godt igennem specialet.

At have ekstra brug for støtte kan f.eks. skyldes, at du har haft en dårlig erfaring med bachelorprojektet; at du føler dig meget usikker på, om du overhovedet kan magte specialet; at du føler dig meget alene med dine bekymringer; eller at du f.eks. frygter, at din perfektionisme kommer til at spænde ben for dig. Udover vejledning i skrivning, struktur og sammenhæng, proces, planlægning og problemformulering, er der i specialegruppen mulighed for at få inspiration, sparring og perspektiv fra de andre specialeskrivere i gruppen.

Møderne faciliteres af Vagn Olsen og Anders Dahl, som har mange års erfaring i procesvejledning af specialer.

Forløbet består af 10 møder, og der vil blive udsendt studiemeddelelse, når en ny gruppe startes op. Møderækken planlægges på første møde.

Der er plads til 10 deltagere i en gruppe. Pladserne tildeles dem med størst behov, så skriv derfor lidt om hvor du er i din specialeproces. Tilmelding til Anders Dahl, and@ifro.ku.dk. Du får en uge inden opstart besked om, hvorvidt du har fået plads.