Bachelor- og kandidatuddannelser

Den økonomiske forvaltning af naturressourcer og fødevarer er grundlaget for et bæredygtigt globalt miljø, politisk stabilitet i verden, levevilkårene for verdens fattigste, udviklingen i klimaet og i sidste ende vores alle sammens fremtid. Samtidig er naturressourcer og fødevarer rygraden i den globale økonomi.

Det er med andre ord umuligt at beskæftige sig med det globale samfunds store udfordringer, som f.eks. klimaet eller udviklingen i den globale syd, uden at give økonomien en central placering. 

Som følge heraf er IFRO det bærende institut i SCIENCEs økonomiske uddannelser. 

IFRO er det bærende institut og har studielederansvaret i følgende økonomiske uddannelser under SCIENCE:

Derudover har IFRO en ledende rolle og studielederansvaret for følgende kandidatuddannelser:

Desuden er IFRO involveret i væsentlig grad i følgende uddannelser:

Endelig er IFRO en del af et tværfakultært uddannelsesinitiativ:

Derudover tilbyder instituttet kurser på mange af fakultetets uddannelser i større eller mindre omfang. Se mere under 'Kurser'.