Undervisnings- og uddannelsesadministration

Uddannelsesadministrationen bliver varetaget i to led:

 1. SCIENCE Uddannelse
  En del af uddannelsesadministrationen varetages centralt af SCIENCE Uddannelse, der er en del af fakultetssekretariatet på SCIENCE. SCIENCE Uddannelse er inddelt i flere enheder. Du kan finde en oversigt her.
     
 2. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
  Der er en lokal studie- og uddannelsesadministration på IFRO.
  På denne side kan du finde information om studie- og uddannelsesadministrationen på IFRO.

Undervisning- og uddannelsesadministrationen på IFRO

servicerer de studerende og de interne og eksterne undervisere på IFRO med hensyn til:

 • Kursusadministration
 • Kontrakter (bachelor-, speciale- og projektkontrakter)

Lektor Per Svejstrup Hansen er viceinstitutleder for undervisning.

Uddannelseskoordinator

Specialkonsulent Susanne Weibel er uddannelseskoordinator.
Kontakt til Susanne Weibel vedrørende uddannelse (specialekontrakter o.l.) kan ske på: sw@ifro.ku.dk

Ph.d.-administration

Ph.d.-administration på IFRO varetages af en HR-konsulent ved fakultetet.
Kontaktoplysninger til ph.d.-administrationen er på instituttets ph.d.-side (engelsk)

Undervisningsudvalget på IFRO 

Hvis du er ansat på IFRO, kan du finde kommissorium, mødedatoer og referater på udvalgets side på kunet.ku.dk/ifro (kræver log-in).