Helene Normann Rønnow

Helene Normann Rønnow

Ekstern

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Sektion for Miljø og Naturressourcer
Rolighedsvej 23
Frederiksberg C

Telefon: +4535335279
E-mail: hnr@ifro.ku.dk