Sektion for Miljø og Naturressourcer

Ærø summerhouses

 

Sektionen for Miljø og Naturressourcer beskæftiger sig med grundlæggende spørgsmål og udfordringer såvel som anvendelsesorienterede aspekter af menneskets brug og beskyttelse af miljøet og naturressourcer bredt forstået. Dette omfatter, hvordan mennesker påvirker hinanden, fx i form af konflikter om naturressourcer eller tilgang til offentlige goder.

Spørgsmålene undersøges fra samfundsvidenskabelige perspektiver, særlig økonomiske og sociologiske, og som regel i form af tværvidenskabelige forskningsprojekter sammen med danske og udenlandske forskere fra natur- og sundhedsvidenskaberne. Tilgangene inkluderer teoridannelse og teoretisk analyse baseret på aktuelle undersøgelser eller på databaser, der dækker en længere tidsperiode.

Det anvendelsesorienterede arbejde omfatter emner som optimal regulering og brug af naturressourcer såsom landbrugsarealer, skove og vildt- og fiskebestande, miljømæssig værdisætning og regulering af eksternaliteter, omkostningseffektiv beskyttelse af biodiversitet, grundvand og andre vandforekomster samt økonomiske og politiske spørgsmål i forbindelse med afbødning af og tilpasning til klimaforandringer. Husstandes miljøadfærd og -bekymringer og hvorvidt og hvordan, forbruget bliver påvirket, er yderligere emner, som sektionen arbejder med, ligesom etiske problemstillinger ved og mulige konflikter om miljøbeskyttelse, jagt og brug af naturressourcer.

Sektion for Miljø og Naturressourcer sidder i Forhuset, 1. sal, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.

Sektionen ledes af Professor Jette Bredahl Jacobsen.