Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Foto: Jens Friis Lund

Omkostninger ved klimavirkemidler i landbruget er beregnet

IFRO har offentliggjort en rapport, der beskriver omkostningerne ved en række virkemidler til reduktion af drivhusgasudledningerne i landbruget. Baggrunden er, at Danmark ifølge EU’s klimapolitik skal reducere drivhusgasudledningerne med 39 procent fra landbrug, transport og boliger tilsammen frem til 2030, set i forhold til 2005.


Adgang til naturen

IFRO-forsker Lasse Baaner har udfærdiget en rapport om reglerne for færdsel i og brug af den danske natur. Den har til hensigt at forklare reglerne for færdsel i naturen for almindelige mennesker uden særlige juridiske forudsætninger. Læs rapporten her.

Brexit rammer danske fiskere

Ny IFRO-analyse bekræfter, at Brexit kan ramme fiskeri og forarbejdningsindustri hårdt. Hvis briterne udelukker EU-fiskeres adgang til britisk farvand, vil fiskeriet og dermed forsyningerne til forarbejdning af bl.a. makrel og sild forringes.
Hent rapporten her 

Småbørnsforældre vil have natur i indkøbskurven

Et nyt kvalitativt studie fra IFRO viser, at når forældre skal træffe forbrugsvalg og købe ting til børnene, er deres pejlemærke de produkter, som forældrene oplever som mest naturlige. Læs om studiet her >>

Præcisionslandbrug

Udredningen 'Erhvervsøkonomiske gevinster ved anvendelse af præcisionslandbrug' handler om de potentielle direkte gevinster ved anvendelse af præcisionslandbrug i Danmark. Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse >>

Tidsskrift for Landøkonomi

En bid af 199 års historie er nu frit til-gængeligt. Alle numre af Tidsskrift for Landøkonomi årgang 1819-1953 er at finde på tidskrift.dk. Tidsskrift for Land-økonomi udgives fortsat, nu i et samar-bejde mellem Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og IFRO.