Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Øget efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer

Rapporten "Øget efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer: Tre studier af motiver og ønsker hos forbrugerne med fokus på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport" samler nogle af resultaterne fra de tre projekter; OrgHealth, SOMDwIT og LOCO. 

Hent rapporten her >>  Om symposiet, hvor rapporten blev præsenteret >>

Adgang til naturen

IFRO-forsker Lasse Baaner har udfærdiget en rapport om reglerne for færdsel i og brug af den danske natur. Den har til hensigt at forklare reglerne for færdsel i naturen for almindelige mennesker uden særlige juridiske forudsætninger. Læs rapporten her.

Præcisionslandbrug

Udredningen 'Erhvervsøkonomiske gevinster ved anvendelse af præcisionslandbrug' handler om de potentielle direkte gevinster ved anvendelse af præcisionslandbrug i Danmark. Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse >>

Brexit rammer danske fiskere

Ny IFRO-analyse bekræfter, at Brexit kan ramme fiskeri og forarbejdningsindustri hårdt. Hvis briterne udelukker EU-fiskeres adgang til britisk farvand, vil fiskeriet og dermed forsyningerne til forarbejdning af bl.a. makrel og sild forringes.
Hent rapporten her 

Tidsskrift for Landøkonomi

En bid af 199 års historie er nu frit til-gængeligt. Alle numre af Tidsskrift for Landøkonomi årgang 1819-1953 er at finde på tidskrift.dk. Tidsskrift for Land-økonomi udgives fortsat, nu i et samar-bejde mellem Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og IFRO. 

Illegal jagt i ulande

Forskning fra IFRO modsiger tidligere antagelser om, at illegal jagt i ulande i stigende grad er kommerciel og en væsentlig kilde til protein og indkomst. IFRO-forskerne understreger, at fødevare-sikkerhed og bevarelse af biodiversitet bør overvejes samlet. Læs mere >>