Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Turisme baseret på lystfiskeri

IFRO har undersøgt præferencer hos tyske lystfisketurister i Danmark. Undersøgelsen er en del af baggrunden for Miljø- og fødevareministerens udspil om en national strategi for at fremme lystfisketurisme. Undersøgelsen viser blandt andet, at de fleste tyske lystfiskere er unge mænd under 30 år, som ønsker at være helt alene på fiskepladsen og nyde naturoplevelsen. Miljø- og fødevareministeren mener dog ikke, at alle fisketure behøver at foregå solo.
Læs om ministerens udspil og
find IFRO's undersøgelse (på engelsk)

Ny bog om jagt

En ny bog om jagt skildrer i historisk og nutidigt perspektiv forskellige forståelser af jagt ved at se på jægere og ikke-jægere, natur, dyr, drab samt den symbolik, som jagten er indlejret i. Tre af bogens fem forfattere er IFRO-forskere. Læs om bogen på Forlaget Klim.

Dansk bæredygtighed

Ny IFRO-rapport handler om grundlaget for en fortælling om den bæredygtige danske fødevaresektor og bidrager med en forståelsesramme for bæredygtighed og ressourceeffektivitet med afsæt i dansk fødevareproduktion og -handel. Læs mere og hent rapporten her >>

Lavere kvote rammer torskefiskeri

IFRO-udredning slår fast, at et stort antal mindre fartøjer helt må forlade fiskeriet pga. lavere torskekvoter i de vestlige Østersøfarvande. Udredningen byggede på det oprindelige kvoteforslag. Efter-følgende har IFRO lavet en justeret udredning i forhold til de kvoter, der blev vedtaget.

Danske forskere ved meget om 3R

3R-konceptet er en international indsats for at reducere antallet af forsøgsdyr og for at give de forsøgsdyr, der benyttes, de bedst mulige forhold. IFRO-forskere har undersøgt kendskabet til 3R blandt danske forsøgsdyrforskere.
Læs mere om IFRO's 3R-rapport >>

Konkrete bud på grøn omstilling

Ny udgave af rapport udgivet af IFRO viser, hvordan Danmark kan etablere en vækstkraftig bioraffinaderisektor. Med allerede kendte teknologier kan man øge produktion af biomasse og reducere udledning af drivhuskasser og kvælstof betydeligt. science.ku.dk >>

Husejere får erstatning

IFRO-forskere har tidligere påvist, at naboskab til vindmøller forringer boligers værdi. I en ny undersøgelse for Energistyrelsen viser de, at de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen, er dækkende for tabene. Læs mere og hent rapporten hos Energistyrelsen