Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Foto: Vladimir Mucibabic/ScanStockPhoto

IFRO-forskere:

MRSA-sanering i svinesektoren vil koste samfundet cirka 14 milliarder

En ekspertgruppe har nu gjort status over initiativerne i en dansk handlingsplan for husdyr-MRSA. Heri indgår analyser af omkostninger for håndtering og bekæmpelse af husdyr-MRSA i svin, som er udarbejdet af forskere fra IFRO. Det drejer sig dels om sundhedsøkonomiske og erhvervsøkonomiske analyser samt økonomiske konsekvenser for forsynings- og forarbejdningserhvervene. Forskerne skønner, at det samlet vil koste det danske samfund i størrelsesorden 14-15 mia. kr. at sanere svineproduktionen for MRSA. De sundhedsøkonomiske gevinster, som opnås ved saneringen, skønnes til under 1 mia. kr. Langt hovedparten af omkostningerne ligger i selve svinesektoren i form af rengøringsomkostninger, produktionstab og tabt værdi af avlsarbejdet, mens andre erhverv i tilknytning til svinesektoren kan imødese tab på cirka 5 mia. kr.
Hent IFRO-udredningen her

Kvælstoffet og Norsminde Fjord

En analyse med Norsminde Fjord som case viser, at målsætningerne for en reduktion af landbrugets kvælstof-udledning kun kan nås ved hjælp af en kombination af virkemidler. Læs om rapporten fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Aarhus Universitet

Udsmidsforbud kan give gevinst

Omsætningen fra det danske fiskeri kan øges med op til fem procent, hvis de nye EU-regler om forbud mod udsmidning af fisk opfølges af en kvoteopskrivning. Det konkluderer IFRO-forskere i en analyse af de nye regler om, at al kvoteret fisk skal landes. Læs mere >>

Grønlandske fiskeprodukter

Grønlands Statistik udgiver rapporten 'Økonomisk analyse af værdikæder for grønlandske fiskeprodukter' udarbejdet af IFRO. Rapporten identificerer værdikæder for rejer, hellefisk og torsk og vurderer deres effektivitet.
Se rapporten.

Redegørelse

Redegørelse vedrørende den konsulentopgave, som IFRO lavede for SEGES i 2016 sammen med forskere ved AU og dens sammenhæng med den forsknings- og analyseindsats, som forskere ved IFRO og AU gennemførte frem til maj 2017. Læs redegørelsen

Fiskekvoter: Økonomiske aspekter

Udredningen indeholder vurderinger af de fiskeriøkonomiske effekter af at gennemføre en stramning af reglerne om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. Udredningen indeholder tre dele: Generelle vurderinger samt effekter på kort og på langt sigt. Læs udredningen.

Dansk eksport rammes af Brexit

Den danske eksport af fødevarer til Storbritannien vil blive ramt af Brexit, men en del af tabet kan sandsynligvis genrejses på andre markeder. Det konkluderer en ny rapport fra IFRO. Læs mere hos Miljø- og Fødevareministeriet, som har bestilt analysen.