Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Foto:Ronfromyork/ScanStockPhoto

Selv de bedste plante-, mælke- og svineproducenter i Danmark er dårligere end de bedste tilsvarende producenter i de andre EU-lande målt på såkaldt økonomisk efficiens. Forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har foretaget en trykmåling af dansk landbrugs relative konkurrenceevne. Barometeret peger fortsat på særdeles ustadigt, og det er særligt på driftsledelse, der savnes forbedringer.
Læs mere om Landbrugsbarometeret 2015 her >>

Forbud mod udsmid af fisk

EU-forbuddet mod at smide fisk ud kan på kort sigt føre til dårligere økonomi i fiskeriet, viser nye beregninger fra IFRO. Men tabet kan reduceres betydeligt, hvis landingsforpligtelsen bliver fulgt op af lavere mindstemål og kvoteudvidelser. Læs mere om IFRO's beregninger >>

Henrik Zobbe om gældskrisen

Hør og se IFRO's  institutleder Henrik Zobbe fortælle til TV2Lorry om den aktuelle gældskrise i landbruget
Efter nogle år med god indtjening er der dystre økonomiske perspektiver for jordbrugssektoren i de nærmeste år.
Læs mere >>

Ammoniak fra landbruget

Hvor meget ammoniak vil der blive udledet til luften fra dansk landbrug i fremtiden, og hvad vil det koste at reducere udslippet? I en ny IFRO-rapport, som er lavet i forbindelse med udspillet til EU’s såkaldte luftpakke, gennemgås fire scenarier. Læs mere >>

Sygdomsberedskab koster

Det danske indsats for at undgå mund- og klovsyge og svinepest lå i 2013 på cirka 238 mio. kr., hvorav svine- og kvægbrancherne stod for 211 mio., konkluderer en ny IFRO-rapport. Hent rapporten om omkostningerne af mund- og klovsyge-beredskabet her

Prisen på bolig og erhvervslejemål

Professor Bo Jellesmark Thorsen fortæller til TV2Lorry om forskningen omkring, hvad som virker ind på prisen på boliger og på erhvervslejemål. Hvad er afstanden til store veje og offentlige transport-midler? Er der barer og restauranter i nærheden? Se interviewet her  >>

Forskning på IFRO

Gå til den engelske hjemmeside for mere om instituttets forskning: