Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Foto: Jean Schweitzer/ScanStockPhoto

Fortællingen om den bæredygtige danske fødevaresektor

Med stigende interesse for bæredygtige fødevarer i Danmark såvel som i udlandet er der behov for at se nærmere på grundlaget og mulighederne for en fortælling om den bæredygtige danske fødevaresektor. En ny IFRO- rapport bidrager til dette grundlag med en forståelsesramme for og beskrivelse af bæredygtighed og ressourceeffektivitet med afsæt i den danske fødevareproduktion og –handel.

Læs mere og hent rapporten her

IFRO-rapport om mad og måltider

En ny rapport fra IFRO viser, at både den hjemmelavede mad og det fælles aftens-måltid står stærkt i Danmark. Rapporten omhandler madlavning, de fælles måltider og sundhed og konkluderer, at de fleste danskere som hovedregel spiser hjemme-lavet aftensmad sammen. Læs mere >>

Fortrolige data ingen hindring

Brug af data som beslutningsgrundlag bliver ofte begrænset, fordi mange data indeholder personfølsomme oplysninger eller forretningshemmeligheder. Læs om et nyt forskningsprojekt, som vil udvikle metoder til at udnytte den slags data, uden at fortroligheden bliver brudt.

Forbud mod udsmid af fisk

EU-forbuddet mod at smide fisk ud kan på kort sigt føre til dårligere økonomi i fiskeriet, viser nye beregninger fra IFRO. Men tabet kan reduceres betydeligt, hvis landingsforpligtelsen bliver fulgt op af lavere mindstemål og kvoteudvidelser. Læs mere om IFRO's beregninger >>

Husejere får erstatning

IFRO-forskere har tidligere påvist, at naboskab til vindmøller forringer boligers værdi. I en ny undersøgelse for Energistyrelsen viser de, at de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen, er dækkende for tabene. Læs mere og hent rapporten hos Energistyrelsen

Landbrugets økonomi 2015

De kommende år er der udsigt til dårlig indtjening i landbruget, som ikke muliggør overskud til konsolidering og forrentning af egenkapital. Dette er hovedbudskabet i 'Landbrugets Økonomi 2015', der er en ny rapport fra IFRO. Læs mere og hent rapporten her >>

Skovprojekt vinder FN-pris

Bevæbnet med mobiltelefoner og en app går lokale aktivister, støttet af et IFRO-projekt, til kamp mod illegal skovhugst og korruption i Cambodja. Aktivisterne er nu blevet hædret med en præstigefuld FN-pris. Læs mere om skovprojektet i Prey Lang her >>