Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Foto: Erik Juriks/ScanStockPhoto

Lavere kvote truer dansk torskefiskeri i Østersøen

En ny IFRO-udredning slår fast, at et stort antal af de mindre fartøjer helt må forlade fiskeriet, hvis torskekvoten bliver sænket med 88 procent i de vestlige Østersøfarvande, som det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, anbefaler. Det er ifølge udredningen især fartøjer på mindre end 15 meter, der vil bukke under. Miljø- og fødevareministeren tager nu politiske intitativer på baggrund af IFRO's udredning.

Læs mere på ministeriets hjemmeside >>
Find udredningen (på engelsk) her >>

Danske forskere ved meget om 3R

3R-konceptet er en international indsats for at reducere antallet af forsøgsdyr og for at give de forsøgsdyr, der benyttes, de bedst mulige forhold. IFRO-forskere har undersøgt kendskabet til 3R blandt danske forsøgsdyrforskere.
Læs mere om IFRO's 3R-rapport >>

Dansk bæredygtighed

Ny IFRO-rapport handler om grundlaget for en fortælling om den bæredygtige danske fødevaresektor og bidrager med en forståelsesramme for bæredygtighed og ressourceeffektivitet med afsæt i dansk fødevareproduktion og -handel. Læs mere og hent rapporten her >>

Fortrolige data ingen hindring

Brug af data som beslutningsgrundlag bliver ofte begrænset, fordi mange data indeholder personfølsomme oplysninger eller forretningshemmeligheder. Læs om et nyt forskningsprojekt, som vil udvikle metoder til at udnytte den slags data, uden at fortroligheden bliver brudt.

Konkrete bud på grøn omstilling

Ny udgave af rapport udgivet af IFRO viser, hvordan Danmark kan etablere en vækstkraftig bioraffinaderisektor. Med allerede kendte teknologier kan man øge produktion af biomasse og reducere udledning af drivhuskasser og kvælstof betydeligt. science.ku.dk >>

Landbrugets økonomi 2015

De kommende år er der udsigt til dårlig indtjening i landbruget, som ikke muliggør overskud til konsolidering og forrentning af egenkapital. Dette er hovedbudskabet i 'Landbrugets Økonomi 2015', der er en ny rapport fra IFRO. Læs mere og hent rapporten her >>

Husejere får erstatning

IFRO-forskere har tidligere påvist, at naboskab til vindmøller forringer boligers værdi. I en ny undersøgelse for Energistyrelsen viser de, at de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen, er dækkende for tabene. Læs mere og hent rapporten hos Energistyrelsen