Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Foto: Heinz Pompsch/ScanStockPhoto

Landbrugsejendomme:

Forpagtning kan være bedre end køb

Der kan være fordele for en potentiel køber af en landbrugsejendom at forpagte i hvert fald en del af jorden i stedet for at købe den. Det er en af konklusionerne i en ny udredning om finansieringsforhold i landbruget fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Også for sælgeren kan det ofte være bedre at bortforpagte, og i det store billede vil mere brug af forpagtning kunne bremse det dræn i egenkapital, erhvervet som helhed har set den senere tid.
Læs mere om finansieringsforholdene i dansk landbrug her >>

Forbud mod udsmid af fisk

EU-forbuddet mod at smide fisk ud kan på kort sigt føre til dårligere økonomi i fiskeriet, viser nye beregninger fra IFRO. Men tabet kan reduceres betydeligt, hvis landingsforpligtelsen bliver fulgt op af lavere mindstemål og kvoteudvidelser. Læs mere om IFRO's beregninger >>

Henrik Zobbe om gældskrisen

Hør og se IFRO's  institutleder Henrik Zobbe fortælle til TV2Lorry om den aktuelle gældskrise i landbruget
Efter nogle år med god indtjening er der dystre økonomiske perspektiver for jordbrugssektoren i de nærmeste år.
Læs mere >>

Sygdomsberedskab koster

Det danske indsats for at undgå mund- og klovsyge og svinepest lå i 2013 på cirka 238 mio. kr., hvorav svine- og kvægbrancherne stod for 211 mio., konkluderer en ny IFRO-rapport. Hent rapporten om omkostningerne af mund- og klovsyge-beredskabet her

Landbrugsbarometer 2015 fra IFRO

Selv de bedste plante-, mælke- og svineproducenter i Danmark er dårligere end de bedste tilsvarende producenter i de andre EU-lande målt på økonomisk efficiens, viser IFRO's nyeste måling.
Læs mere om Landbrugsbarometeret 2015 her >>

Prisen på bolig og erhvervslejemål

Professor Bo Jellesmark Thorsen fortæller til TV2Lorry om forskningen omkring, hvad som virker ind på prisen på boliger og på erhvervslejemål. Hvad er afstanden til store veje og offentlige transport-midler? Er der barer og restauranter i nærheden? Se interviewet her  >>

Forskning på IFRO

Gå til den engelske hjemmeside for mere om instituttets forskning: