Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

At have en vindmølle som nabo kan betyde, at ens ejendom mister 7-14 procent i værdi, hvis afstanden mellem huset og vindmøllen er 800 meter. I en ny forskningsartikel er der sat tal på, hvor meget støjen fra og udsigten til en vindmølle påvirker salgsprisen på omkringliggende ejendomme i Danmark.
Læs mere >>

Værdien af erhvervslokaler i byen

Hvad ligger der i nærheden af et erhvervslejemål, og hvordan påvirker det prisen? Dette er nu undersøgt af forskere fra IFRO. Specielt tilgængelighed og infrastruktur er vigtig, men også en smuk beliggenhed har positiv betydning for værdien. Læs mere >>

Landbrugsbarometer på ustadigt

På trods af at der lige nu er forbedringer i landbrugets indtjening, er der fortsat langsigtede udfordringer med hensyn til produktiviteten. Det er en konklusion i et barometer, der analyserer den aktuelle økonomiske tilstand i dansk landbrug. Læs mere >>

Nye arter udfordrer naturforvaltning

Et nyt studie af danskernes holdning til fugle viser, at danskerne både ønsker at bevare de nuværende fugle i Danmark og tage sig af de truede fugle, som kommer sydfra. Hvis det skal opfyldes, stiller det nye krav til den danske naturforvaltning, påpeger forskerne bag studiet.
Læs mere

Immaterielle rettigheder

Virksomheder der udnytter deres rettigheder aktivt ved at handle med dem og være strategiske omkring, hvad de beskytter, får et større udbytte end dem, der ikke tager rettighedsbeskyttelse så alvorligt, viser nyt forskningsprojekt med deltagelse fra IFRO. Læs mere >>

Friluftslivets økonomiske fodaftryk

En rapport præsenterer det første forskningsbaserede bud på, hvor stort et fodaftryk danskernes friluftsliv i Danmark sætter i den danske nationaløkonomi. Hver husstand bruger i gennemsnit godt 11.000 kroner per år på friluftsliv i Danmark. Læs mere >>

Optimal placering af biogasanlæg

I en ny ph.d.-afhandling fra IFRO udvikles brugen af økonomisk-geografiske modeller med tanke på den svære opgave at placere nye biogasanlæg bedst muligt og samtidigt sikre en gennemskuelig beslutningsproces.
Læs mere