Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Belastningen fra pesticider falder

Ny bekæmpelsesmiddelstatistik for 2015 viser, at belastningen fra pesticider på markerne falder, men også at belastningen fortsat er højere end målt på de solgte mængder. Det tyder på, at effekten af hamstringen fra 2012 og 2013 er ved at aftage. IFRO-forskeren Jens Erik Ørum har redigeret den nye rapport fra Miljøstyrelsen.
Læs mere og hent rapporten på ministeriets hjemmeside og
hent baggrundsdokumentationen her

Turisme baseret på lystfiskeri

IFRO har undersøgt præferencer hos tyske lystfisketurister i Danmark. Undersøgelsen er en del af baggrunden for Miljø- og fødevareministerens udspil om en national strategi for at fremme lystfisketurisme. Læs om ministerens udspil og find IFRO's undersøgelse

Ny bog om jagt

En ny bog om jagt skildrer i historisk og nutidigt perspektiv forskellige forståelser af jagt ved at se på jægere og ikke-jægere, natur, dyr, drab samt den symbolik, som jagten er indlejret i. Tre af bogens fem forfattere er IFRO-forskere. Læs om bogen på Forlaget Klim.

Dansk bæredygtighed

Ny IFRO-rapport handler om grundlaget for en fortælling om den bæredygtige danske fødevaresektor og bidrager med en forståelsesramme for bæredygtighed og ressourceeffektivitet med afsæt i dansk fødevareproduktion og -handel. Læs mere og hent rapporten her >>

Yale-pris til skovprojekt

Prey Lang Community Network (PLCN) fra Cambodia har vundet Yale Universitys 'The International Society for Tropical Foresters Innovation Prize 2017' fordi de med stort mod og en IFRO-udviklet app kortlægger skovhugst.
Se science.ku.dk

Landbrugets økonomi 2016

2016 er et økonomisk lavpunkt for dansk landbrug, hvorimod der er bedre udsigter i 2017, omend kun for nogle landmænd. Derudover viser udviklingen i ejendomsmarkedet en tendens til forpagtning. Læs om 'Landbrugets Økonomi 2016' her >>

Center for Gode Ældreliv

Inge Tetens er blevet ansat som leder for det nye center 'Livskraft - Center for Gode Ældreliv'. Centeret er en tværfaglig satsning for at udvikle velfærden for fremtidens ældre i Danmark fra tre institutter, hvoraf IFRO er et. Læs mere om det nye center