Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Foto: Jens Friis Lund

En rapport fra Skov & Landskab ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning præsenterer det første forskningsbaserede bud på, hvor stort et fodaftryk danskernes friluftsliv i Danmark sætter i den danske nationaløkonomi. Forbruget i forbindelse med friluftslivet opgøres til i alt 29 milliarder kroner, og i gennemsnit forbruger danske husstande godt 11.000 kroner per år på friluftsliv i Danmark.
Læs mere >>

Nye arter udfordrer naturforvaltning

Et nyt studie af danskernes holdning til fugle viser, at danskerne både ønsker at bevare de nuværende fugle i Danmark og tage sig af de truede fugle, som kommer sydfra. Hvis det skal opfyldes, stiller det nye krav til den danske naturforvaltning, påpeger forskerne bag studiet.
Læs mere

Tal på madens miljøbelastning

Hvis 35 procent af kødet, der spises, blev erstattet af frugt, grønt og fuldkorn, så kunne madens miljøbelastning mindskes med en fjerdedel. Det er et af resultater-ne fra et nyt studie fra IFRO og forskningscentret OPUS.
Læs mere

Velfærdskyllinger til at betale

I en ny IFRO-rapport beskrives mulighederne for at udvikle en danskproduceret kylling, som velfærdsmæssigt adskiller sig fra en standardkylling, men som ikke koster så meget som en økologisk kylling.

Læs mere

Optimal placering af biogasanlæg

I en ny ph.d.-afhandling fra IFRO udvikles brugen af økonomisk-geografiske modeller med tanke på den svære opgave at placere nye biogasanlæg bedst muligt og samtidigt sikre en gennemskuelig beslutningsproces.
Læs mere