Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Øget efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer

Rapporten "Øget efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer: Tre studier af motiver og ønsker hos forbrugerne med fokus på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport" samler nogle af resultaterne fra de tre projekter; OrgHealth, SOMDwIT og LOCO. Rapporten blev præsenteret ved et symposium på Københavns Universitet den 29. januar.

Hent rapporten her >>  Læs mere om symposiet her >>

Sandfodring og boligpriser

Folk i Danmark er villige til at betale betydelige summer for at have nær adgang til en sandstrand fra deres huse eller sommerhuse. Det viser en analyse, IFRO-forskere har foretaget af værdierne ved sandfodring som kystbeskyttelse. Læs mere her >>

Hvem får varigt vægttab?

Forskningsresultater tyder på, at folk, som laver egne, systematiske regler for spisning og overholder dem uanset signaler om sult og mæthed, er bedre i stand til at vedligeholde vægttab end dem, der f.eks. følger slankekure eller spiser ud fra lyst og mæthed. Læs mere

Brexit rammer danske fiskere

Ny IFRO-analyse bekræfter, at Brexit kan ramme fiskeri og forarbejdningsindustri hårdt. Hvis briterne udelukker EU-fiskeres adgang til britisk farvand, vil fiskeriet og dermed forsyningerne til forarbejdning af bl.a. makrel og sild forringes.
Hent rapporten her 

Illegal jagt i ulande

Forskning fra IFRO modsiger tidligere antagelser om, at illegal jagt i ulande i stigende grad er kommerciel og en væsentlig kilde til protein og indkomst. IFRO-forskerne understreger, at fødevare-sikkerhed og bevarelse af biodiversitet bør overvejes samlet. Læs mere >>

Landbrugets økonomi 2017

Landmændene bør bruge et positivt resultat i 2017 og 2018 på at konsolidere bedriften og foretage pensionsopsparing uden for bedriften. Således lyder anbefalingerne fra forfatterne til rapporten 'Landbrugets Økonomi 2017'. Læs om rapporten.

Koncentration af fiskekvoter

I forbindelse med den politiske diskussion om kvotekoncentration har IFRO lavet tre udredninger: 1) om Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne
2) Opgørelse af kvotekoncentrationslofter
3) Økonomiske konsekvenser af stram-ning af kvotekoncentrationsreglerne.