Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Øget efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer

Rapporten "Øget efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer: Tre studier af motiver og ønsker hos forbrugerne med fokus på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport" samler nogle af resultaterne fra de tre projekter; OrgHealth, SOMDwIT og LOCO. Rapporten blev præsenteret ved et symposium på Københavns Universitet den 29. januar.

Hent rapporten her >>  Læs mere om symposiet her >>

Præcisionslandbrug

Udredningen 'Erhvervsøkonomiske gevinster ved anvendelse af præcisionslandbrug' handler om de potentielle direkte gevinster ved anvendelse af præcisionslandbrug i Danmark. Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse >>

Brexit rammer danske fiskere

Ny IFRO-analyse bekræfter, at Brexit kan ramme fiskeri og forarbejdningsindustri hårdt. Hvis briterne udelukker EU-fiskeres adgang til britisk farvand, vil fiskeriet og dermed forsyningerne til forarbejdning af bl.a. makrel og sild forringes.
Hent rapporten her 

Illegal jagt i ulande

Forskning fra IFRO modsiger tidligere antagelser om, at illegal jagt i ulande i stigende grad er kommerciel og en væsentlig kilde til protein og indkomst. IFRO-forskerne understreger, at fødevare-sikkerhed og bevarelse af biodiversitet bør overvejes samlet. Læs mere >>

Tidsskrift for Landøkonomi

En bid af 199 års historie er nu frit til-gængeligt. Alle numre af Tidsskrift for Landøkonomi årgang 1819-1953 er at finde på tidskrift.dk. Tidsskrift for Land-økonomi udgives fortsat, nu i et samar-bejde mellem Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og IFRO. 

Koncentration af fiskekvoter

I forbindelse med den politiske diskussion om kvotekoncentration har IFRO lavet fire udredninger: 1) om ændringer af reglerne, 2) en opgørelse af kvote-koncentrationslofter, 3) Økonomiske konsekvenser af en regelstramning og
4) Værdifastsættelse af kvoter

Mad som instrument

Et studie viser, at de mennesker, der formår at opnå varigt vægttab, følger et regelsæt for spisning og kun sjældent afviger fra det. Bodil Just Christensen har talt med Lone Frank om studiet i programmet '24 Spørgsmål til Professoren' på Radio24syv.