Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Pendulet svinger:

Om landbrugets gæld og finansieringssituation

Som følge af finanskrisen er finansieringssituationen i dansk landbrug blevet mere vanskelig. Hvis en for lempelig adgang til kredit anses for at være årsagen til finanskrisen, er det naturligt, at adgangen til kredit opleves sværere nu, end den gjorde før finanskrisen. Læs Michael Friis Pedersens kommentar >>

Landbrugets økonomi 2015

De kommende år er der udsigt til dårlig indtjening i landbruget, som ikke muliggør overskud til konsolidering og forrentning af egenkapital. Dette er hovedbudskabet i 'Landbrugets Økonomi 2015', der er en ny rapport fra IFRO. Læs mere og hent rapporten her >>

Fortrolige data ingen hindring

Brug af data som beslutningsgrundlag bliver ofte begrænset, fordi mange data indeholder personfølsomme oplysninger eller forretningshemmeligheder. Læs om et nyt forskningsprojekt, som vil udvikle metoder til at udnytte den slags data, uden at fortroligheden bliver brudt.

Forbud mod udsmid af fisk

EU-forbuddet mod at smide fisk ud kan på kort sigt føre til dårligere økonomi i fiskeriet, viser nye beregninger fra IFRO. Men tabet kan reduceres betydeligt, hvis landingsforpligtelsen bliver fulgt op af lavere mindstemål og kvoteudvidelser. Læs mere om IFRO's beregninger >>

Forpagtning kan være fordelagtigt

Der kan være fordele for en potentiel køber af en landbrugsejendom at forpagte i hvert fald en del af jorden i stedet for at købe den. Det er en af konklusionerne i en udredning fra IFRO. Læs mere om udredningen om finansieringsforhold i landbruget her >>

Vinderprojekt om klimatilpasning

Fire studerende fandt sammen på kurset Introduction to Consultancy. De skabte et vinderprojekt, som har gjort dem til spirende konsulenter i klimatilpasning. De fire har stadig kontakt med NIRAS, som er med til at undervise på kurset. Læs om de studerendes projekt her >>

Skovprojekt vinder FN-pris

Bevæbnet med mobiltelefoner og en app går lokale aktivister, støttet af et IFRO-projekt, til kamp mod illegal skovhugst og korruption i Cambodja. Aktivisterne er nu blevet hædret med en præstigefuld FN-pris. Læs mere om skovprojektet i Prey Lang her >>