Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Foto: Jens Friis Lund

En rapport fra Skov & Landskab ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning præsenterer det første forskningsbaserede bud på, hvor stort et fodaftryk danskernes friluftsliv i Danmark sætter i den danske nationaløkonomi. Forbruget i forbindelse med friluftslivet opgøres til i alt 29 milliarder kroner, og i gennemsnit forbruger danske husstande godt 11.000 kroner per år på friluftsliv i Danmark.
Læs mere >>

Forvaltningsret i det virkelige liv

Spørgsmålene var mange, da 30 studerende fra kurset Forvaltningsret var inviteret til at være den forvaltnings-retlige ’Djævlens advokat’ på Dyrehavegaard i Lyngby-Taarbæk kommune. Læs mere om ekskursionen og problemstillingerne >>

Tal på madens miljøbelastning

Hvis 35 procent af kødet, der spises, blev erstattet af frugt, grønt og fuldkorn, så kunne madens miljøbelastning mindskes med en fjerdedel. Det er et af resultater-ne fra et nyt studie fra IFRO og forskningscentret OPUS.
Læs mere >>

Velfærdskyllinger til at betale

I en ny IFRO-rapport beskrives mulighederne for at udvikle en danskproduceret kylling, som velfærdsmæssigt adskiller sig fra en standardkylling, men som ikke koster så meget som en økologisk kylling.
Læs mere >>

Optimal placering af biogasanlæg

I en ny ph.d.-afhandling fra IFRO udvikles brugen af økonomisk-geografiske modeller med tanke på den svære opgave at placere nye biogasanlæg bedst muligt og samtidigt sikre en gennemskuelig beslutningsproces.
Læs mere >>