Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Sandfodring skaber højere boligpriser ved kysten

Folk i Danmark er villige til at betale betydelige summer for at have nær adgang til en sandstrand fra deres huse eller sommerhuse. Det viser en samfundsøkonomisk analyse, IFRO-forskere har foretaget af værdierne ved sandfodring som kystbeskyttelse. Projektet er den største kortlægning og analyse i Norden af, hvordan sandfodring og andre kystkarakteristika afspejles i boligprisen.

Læs mere om boligpriser og sandfodringsprojekter her >>

Brexit rammer danske fiskere

Ny IFRO-analyse bekræfter, at Brexit kan ramme fiskeri og forarbejdningsindustri hårdt. Hvis briterne udelukker EU-fiskeres adgang til britisk farvand, vil fiskeriet og dermed forsyningerne til forarbejdning af bl.a. makrel og sild forringes.
Hent rapporten her 

Udsmidsforbud kan give gevinst

Omsætningen fra det danske fiskeri kan øges med op til fem procent, hvis de nye EU-regler om forbud mod udsmidning af fisk opfølges af en kvoteopskrivning. Det konkluderer IFRO-forskere i en analyse af de nye regler om, at al kvoteret fisk skal landes. Læs mere >>

Kvælstoffet og Norsminde Fjord

En analyse med Norsminde Fjord som case viser, at målsætningerne for en reduktion af landbrugets kvælstof-udledning kun kan nås ved hjælp af en kombination af virkemidler. Læs om rapporten fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Aarhus Universitet

Koncentration af fiskekvoter

I forbindelse med den politiske diskussion om kvotekoncentration har IFRO lavet tre udredninger: 1) om Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne
2) Opgørelse af kvotekoncentrationslofter
3) Økonomiske konsekvenser af stram-ning af kvotekoncentrationsreglerne.

Dansk eksport rammes af Brexit

Den danske eksport af fødevarer til Storbritannien vil blive ramt af Brexit, men en del af tabet kan sandsynligvis genrejses på andre markeder. Det konkluderer en ny rapport fra IFRO. Læs mere hos Miljø- og Fødevareministeriet, som har bestilt analysen.

Redegørelse

Redegørelse vedrørende den konsulentopgave, som IFRO lavede for SEGES i 2016 sammen med forskere ved AU og dens sammenhæng med den forsknings- og analyseindsats, som forskere ved IFRO og AU gennemførte frem til maj 2017. Læs redegørelsen