Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Forbud mod udsmid kan give gevinst for dansk fiskeri

Den samlede omsætning fra det danske fiskeri kan øges med op til cirka fem procent, hvis der sammen med de nye EU-regler om forbud mod udsmidning af fisk sker en kvoteopskrivning, der svarer til det tidligere udsmid af fisk. Det konkluderer IFRO-forskere i en analyse af, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at de nye regler om, at al kvoteret fisk skal landes, kan blive en fordel for dansk fiskeri.
Læs mere >>

Grønlandske fiskeprodukter

Grønlands Statistik udgiver rapporten 'Økonomisk analyse af værdikæder for grønlandske fiskeprodukter' udarbejdet af IFRO. Rapporten identificerer værdikæder for rejer, hellefisk og torsk og vurderer deres effektivitet.
Se rapporten.

Center for gode ældreliv

'Livskraft - Center for gode ældreliv' er en tværfaglig satsning, som skal udvikle velfærden for fremtidens ældre. IFRO og to andre SCIENCE-institutter samt Madkulturen - en institution under Miljø- og Fødevareministeriet - er ejere af centret, som du kan læse mere om her

Ny bog om jagt

En ny bog om jagt skildrer i historisk og nutidigt perspektiv forskellige forståelser af jagt ved at se på jægere og ikke-jægere, natur, dyr, drab samt den symbolik, som jagten er indlejret i. Tre af bogens fem forfattere er IFRO-forskere. Læs om bogen på Forlaget Klim.

Et århundredes beregninger

Danmarks Statistik har netop udgivet en jubilæumspublikation med 100 års regnskaber for landbruget (1916-2015) med væsentlig bidrag fra IFRO. Publikationen viser en udvikling både i landbruget og i statistikkens udarbejdelse. Læs publikationen.

Pesticidbelastningen falder

Ny bekæmpelsesmiddelstatistik for 2015 viser, at belastningen fra pesticider på markerne falder. IFRO-forskeren Jens Erik Ørum har redigeret den nye rapport fra Miljøstyrelsen. Læs mere og hent rap-porten på ministeriets hjemmeside og hent baggrundsdokumentationen her

Turisme baseret på lystfiskeri

IFRO har undersøgt præferencer hos tyske lystfisketurister i Danmark. Undersøgelsen er en del af baggrunden for Miljø- og fødevareministerens udspil om en national strategi for at fremme lystfisketurisme. Læs om ministerens udspil og find IFRO's undersøgelse