Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Turisme baseret på lystfiskeri

IFRO har undersøgt præferencer hos tyske lystfisketurister i Danmark. Undersøgelsen er en del af baggrunden for Miljø- og fødevareministerens udspil om en national strategi for at fremme lystfisketurisme. Undersøgelsen viser blandt andet, at de fleste tyske lystfiskere er unge mænd under 30 år, som ønsker at være helt alene på fiskepladsen og nyde naturoplevelsen. Miljø- og fødevareministeren mener dog ikke, at alle fisketure behøver at foregå solo.
Læs om ministerens udspil og
find IFRO's undersøgelse (på engelsk)

Landbrugets økonomi 2016

2016 er et økonomisk lavpunkt for dansk landbrug, hvorimod der er bedre udsigter i 2017, omend kun for nogle landmænd. Derudover viser udviklingen i ejendomsmarkedet en tendens til forpagtning. Læs om 'Landbrugets Økonomi 2016' her >>

Ny bog om jagt

En ny bog om jagt skildrer i historisk og nutidigt perspektiv forskellige forståelser af jagt ved at se på jægere og ikke-jægere, natur, dyr, drab samt den symbolik, som jagten er indlejret i. Tre af bogens fem forfattere er IFRO-forskere. Læs om bogen på Forlaget Klim.

Dansk bæredygtighed

Ny IFRO-rapport handler om grundlaget for en fortælling om den bæredygtige danske fødevaresektor og bidrager med en forståelsesramme for bæredygtighed og ressourceeffektivitet med afsæt i dansk fødevareproduktion og -handel. Læs mere og hent rapporten her >>

Center for Gode Ældreliv

Inge Tetens er blevet ansat som leder for det nye center 'Livskraft - Center for Gode Ældreliv'. Centeret er en tværfaglig satsning for at udvikle velfærden for fremtidens ældre i Danmark fra tre institutter, hvoraf IFRO er et. Læs mere om det nye center

Danske forskere ved meget om 3R

3R-konceptet er en international indsats for at reducere antallet af forsøgsdyr og for at give de forsøgsdyr, der benyttes, de bedst mulige forhold. IFRO-forskere har undersøgt kendskabet til 3R blandt danske forsøgsdyrforskere.
Læs mere om IFRO's 3R-rapport >>

Konkrete bud på grøn omstilling

Ny udgave af rapport udgivet af IFRO viser, hvordan Danmark kan etablere en vækstkraftig bioraffinaderisektor. Med allerede kendte teknologier kan man øge produktion af biomasse og reducere udledning af drivhuskasser og kvælstof betydeligt. science.ku.dk >>