Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Foto: Erik Juriks/ScanStockPhoto

Lavere kvote truer dansk torskefiskeri i Østersøen

En ny IFRO-udredning slår fast, at et stort antal af de mindre fartøjer helt må forlade fiskeriet, hvis torskekvoten bliver sænket i de vestlige Østersøfarvande, som det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, anbefaler. Det er ifølge udredningen især fartøjer på mindre end 15 meter, der vil bukke under. Miljø- og fødevareministeren tager nu politiske intitativer på baggrund af IFRO's udredning.

Læs mere på ministeriets hjemmeside >>
Find udredningen (på engelsk) her >>

Dansk bæredygtighed

En ny IFRO-rapport ser nærmere på grundlaget for en fortælling om den bæredygtige danske fødevaresektor. Den bidrager med en forståelsesramme for og beskrivelse af bæredygtighed og ressourceeffektivitet med afsæt i den danske fødevareproduktion og -handel.
Læs mere og hent rapporten her >>

IFRO-rapport om mad og måltider

En ny IFRO-rapport viser, at både den hjemmelavede mad og det fælles aftens-måltid står stærkt i Danmark. Studiet af madlavning, de fælles måltider og sund-hed konkluderer, at de fleste danskere som hovedregel spiser hjemmelavet aftensmad sammen. Læs mere >>

Fortrolige data ingen hindring

Brug af data som beslutningsgrundlag bliver ofte begrænset, fordi mange data indeholder personfølsomme oplysninger eller forretningshemmeligheder. Læs om et nyt forskningsprojekt, som vil udvikle metoder til at udnytte den slags data, uden at fortroligheden bliver brudt.

Husejere får erstatning

IFRO-forskere har tidligere påvist, at naboskab til vindmøller forringer boligers værdi. I en ny undersøgelse for Energistyrelsen viser de, at de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen, er dækkende for tabene. Læs mere og hent rapporten hos Energistyrelsen

Landbrugets økonomi 2015

De kommende år er der udsigt til dårlig indtjening i landbruget, som ikke muliggør overskud til konsolidering og forrentning af egenkapital. Dette er hovedbudskabet i 'Landbrugets Økonomi 2015', der er en ny rapport fra IFRO. Læs mere og hent rapporten her >>

Skovprojekt vinder FN-pris

Bevæbnet med mobiltelefoner og en app går lokale aktivister, støttet af et IFRO-projekt, til kamp mod illegal skovhugst og korruption i Cambodja. Aktivisterne er nu blevet hædret med en præstigefuld FN-pris. Læs mere om skovprojektet i Prey Lang her >>