Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Forbud mod udsmid kan give gevinst for dansk fiskeri

Den samlede omsætning fra det danske fiskeri kan øges med op til cirka fem procent, hvis der sammen med de nye EU-regler om forbud mod udsmidning af fisk sker en kvoteopskrivning, der svarer til det tidligere udsmid af fisk. Det konkluderer IFRO-forskere i en analyse af, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at de nye regler om, at al kvoteret fisk skal landes, kan blive en fordel for dansk fiskeri.
Læs mere >>

Center for gode ældreliv

'Livskraft - Center for gode ældreliv' er en tværfaglig satsning, som skal udvikle velfærden for fremtidens ældre. IFRO og to andre SCIENCE-institutter samt Madkulturen - en institution under Miljø- og Fødevareministeriet - er ejere af centret, som du kan læse mere om her

Ny bog om jagt

En ny bog om jagt skildrer i historisk og nutidigt perspektiv forskellige forståelser af jagt ved at se på jægere og ikke-jægere, natur, dyr, drab samt den symbolik, som jagten er indlejret i. Tre af bogens fem forfattere er IFRO-forskere. Læs om bogen på Forlaget Klim.

Dansk bæredygtighed

Ny IFRO-rapport handler om grundlaget for en fortælling om den bæredygtige danske fødevaresektor og bidrager med en forståelsesramme for bæredygtighed og ressourceeffektivitet med afsæt i dansk fødevareproduktion og -handel. Læs mere og hent rapporten her >>

Pesticidbelastningen falder

Ny bekæmpelsesmiddelstatistik for 2015 viser, at belastningen fra pesticider på markerne falder. IFRO-forskeren Jens Erik Ørum har redigeret den nye rapport fra Miljøstyrelsen. Læs mere og hent rap-porten på ministeriets hjemmeside og hent baggrundsdokumentationen her

Turisme baseret på lystfiskeri

IFRO har undersøgt præferencer hos tyske lystfisketurister i Danmark. Undersøgelsen er en del af baggrunden for Miljø- og fødevareministerens udspil om en national strategi for at fremme lystfisketurisme. Læs om ministerens udspil og find IFRO's undersøgelse

Yale-pris til skovprojekt

Prey Lang Community Network (PLCN) fra Cambodia har vundet Yale Universitys 'The International Society for Tropical Foresters Innovation Prize 2017' fordi de med stort mod og en IFRO-udviklet app kortlægger skovhugst.
Se science.ku.dk