Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Foto: Lars Christensen/ScanStockPhoto

Flere virkemidler skal i spil i Norsminde Fjord-oplandet

En ny avanceret analyse med Norsminde Fjord som case viser, at målsætningerne for en reduktion af landbrugets kvælstofudledning for 2021 i oplandet ikke kan nås ved hjælp af enten virkemidler på dyrkningsfladen eller alene drænvirkemidler, men kun gennem en kombination. Målsætningerne for 2027 kræver derudover en væsentlig udtagning af landbrugsjord i case-området. Det er centrale konklusioner i en rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet og Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Læs mere her >>

Dansk eksport rammes af Brexit

Den danske eksport af fødevarer til Storbritannien vil blive ramt af Brexit, men en del af tabet kan sandsynligvis genrejses på andre markeder. Det konkluderer en ny rapport fra IFRO. Læs mere hos Miljø- og Fødevareministeriet, som har bestilt analysen.

Udsmidsforbud kan give gevinst

Omsætningen fra det danske fiskeri kan øges med op til fem procent, hvis de nye EU-regler om forbud mod udsmidning af fisk opfølges af en kvoteopskrivning. Det konkluderer IFRO-forskere i en analyse af de nye regler om, at al kvoteret fisk skal landes. Læs mere >>

Grønlandske fiskeprodukter

Grønlands Statistik udgiver rapporten 'Økonomisk analyse af værdikæder for grønlandske fiskeprodukter' udarbejdet af IFRO. Rapporten identificerer værdikæder for rejer, hellefisk og torsk og vurderer deres effektivitet.
Se rapporten.

Et århundredes beregninger

Danmarks Statistik har netop udgivet en jubilæumspublikation med 100 års regnskaber for landbruget (1916-2015) med væsentlig bidrag fra IFRO. Publikationen viser en udvikling både i landbruget og i statistikkens udarbejdelse. Læs publikationen.

Pesticidbelastningen falder

Ny bekæmpelsesmiddelstatistik for 2015 viser, at belastningen fra pesticider på markerne falder. IFRO-forskeren Jens Erik Ørum har redigeret den nye rapport fra Miljøstyrelsen. Læs mere og hent rap-porten på ministeriets hjemmeside og hent baggrundsdokumentationen her

Turisme baseret på lystfiskeri

IFRO har undersøgt præferencer hos tyske lystfisketurister i Danmark. Undersøgelsen er en del af baggrunden for Miljø- og fødevareministerens udspil om en national strategi for at fremme lystfisketurisme. Læs om ministerens udspil og find IFRO's undersøgelse