Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

ronfromyork /Scanstockphoto.com

På trods af at der lige nu er forbedringer i landbrugets indtjening, er der fortsat langsigtede udfordringer med hensyn til produktiviteten. Det er en af konklusionerne i et nyt barometer, der analyserer den aktuelle økonomiske tilstand i dansk landbrug, som Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har udgivet. Det er vigtigt, at den enkelte landmand nøje overvejer, om de nuværende stigende indtjeninger skal benyttes enten på investeringer til at øge produktiviteten eller til at afdrage på gælden, konkluderes der i udredningen.
Læs mere >>

Nye arter udfordrer naturforvaltning

Et nyt studie af danskernes holdning til fugle viser, at danskerne både ønsker at bevare de nuværende fugle i Danmark og tage sig af de truede fugle, som kommer sydfra. Hvis det skal opfyldes, stiller det nye krav til den danske naturforvaltning, påpeger forskerne bag studiet.
Læs mere

Velfærdskyllinger til at betale

I en ny IFRO-rapport beskrives mulighederne for at udvikle en danskproduceret kylling, som velfærdsmæssigt adskiller sig fra en standardkylling, men som ikke koster så meget som en økologisk kylling.
Læs mere

Friluftslivets økonomiske fodaftryk

En rapport præsenterer det første forskningsbaserede bud på, hvor stort et fodaftryk danskernes friluftsliv i Danmark sætter i den danske nationaløkonomi. Forbruget i opgøres til i alt 29 mia kr., og hver husstand bruger i gennemsnit godt 11.000 kroner per år på friluftsliv i Danmark. Læs mere >>

Optimal placering af biogasanlæg

I en ny ph.d.-afhandling fra IFRO udvikles brugen af økonomisk-geografiske modeller med tanke på den svære opgave at placere nye biogasanlæg bedst muligt og samtidigt sikre en gennemskuelig beslutningsproces.
Læs mere