iCAP webinar for mulige erhvervs- og industripartnere

Cows on a pasture in Denmark
Køer på græs. (Photo: Sweety27, Pixabay)

Danske og internationale landbrugssystemer er højt integrerede, og der er derfor brug for et helhedssyn på tilgangen til at reducere udledninger og øge CO2-optaget i landbrugsjord.

Dette kræver en samlet indsats på tværs af forskning, erhverv og offentlige myndigheder – og det er formålet med det nye forskningspartnerskab iCAP, der inviterer til webinar den 26. marts.

Du kan læse mere om webinaret og tilmelde dig på dca.au.dk.