Symposium: Værdien af Biodiversitet

IPBES Symposium banner

Hvis vi skal rette op på den globale biodiversitetskrise, kræver det en gennemgribende forandring på tværs af sektorer, hvor værdien af natur og biodiversitet opgøres og inddrages i de politiske beslutningsprocesser. Værdien af biodiversitet er omdrejningspunktet for et symposium d. 16. juni 2023, der afholdes af IPBES i Danmark på Københavns Universitet med deltagelse af førende forskere og eksperter fra både ind- og udland.

Symposiet finder sted den 16. juni 2023, kl. 9.00-16.30 på Københavns Universitet

Blandt symposiets oplægsholdere er professor Unai Pascual fra Basque Center for Climate Change, der vil præsentere Values-rapportens hovedresultater. Derudover deltager professor og medforfatter til Values-rapporten, Mette Termansen (IFRO, Københavns Universitet), professor og tidligere rådsmedlem i Klimarådet, Jette Bredahl Jacobsen (IFRO, Københavns Universitet), professor og forperson i Biodiversitetsrådet, Signe Normand (Aarhus Universitet), Professor Arild Vatn (Norwegian University of Science and Technology) samt Det Europæiske Miljøagentur (EEA).

Tid og sted
Fredag d. 16. juni 2023 – kl. 9.00-16.30.
Københavns Universitet, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg.
Yderlige information samt tilmelding til symposiet kan findes her: https://eventsignup.ku.dk/vaerdienafbiodiversitet/conference
Tilmeldingsfrist 9. juni.