Efterårskonference

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Kære nye og gamle venner af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

Hermed det detaljerede program samt oplysninger om tilmelding for LHS Efterårskonference 2023:

Ejerskifte, ejerskab og organisering af fremtidens landbrug i Danmark - kan landbrug ejerskiftes og hvad er behovet herfor?

Konferencen afholdes tirsdag den 28. november 2023, 09.30-15.30  på KU Science, Auditorium A1-01.01, Bülowsvej 17, og arrangeres af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet.

Der er oplæg fra Landbrug&Fødevarer, Nordea, International Woodland Company, IFRO og flere. I samarbejde med Nordea uddeles også årets Agrarøkonompris.

Tilmelding til elsebeth@ifro.ku.dk eller telefon 3533 6891

Pris:

  • Medlemmer: Gratis
    Ikke medlemmer: 500 kr.
    Studerende: 100 kr. inkl. 1 års medlemskab

Læs mere om LHS, Agrarøkonomprisen og medlemskaber på selskabets hjemmeside.