Debat: Er det fortsat rentabelt at hente olie i Nordsøen?

Link til tilmelding er på Facebook:
https://www.facebook.com/events/1265960646939745/

Program

14.55 - tag plads

15.00
NY FORSKNING I INTERNATIONALE AFTALER OM REDUCERET FOSSILE BRÆNDSTOFFER SAMT BETYDNINGEN AF NORSK-DANSKE REDUKTIONER // Lars Gårn Hansen

OVERVEJELSER OG FORSLAG - POSITIV OVER FOR REDUCERET DANSK UDVINDING // Ida Auken

OVERVEJELSER OG FORSLAG - NEGATIV OVER FOR REDUCERET DANSK UDVINDING // Politiker fra modsatte fløj (information følger)

DEBAT

Q&A-SESSION

17.00
DEBRIEF // Kom og sig hej, spis en sandwich og mød ligesindede klimainteresserede studerende

Om

Øget olieproduktion i Nordsøen vil stride mod forskerbudskab om, at 80 procent af de fossile energireserver bør forblive i undergrunden af hensyn til klimaet. At skære ned på Nordsø-produktionen kan tilmed være en billig måde at reducere CO2-udledninger på, siger professer i miljøøkonomi Lars Gårn Hansen og professor i økonomi Peter Birch Sørensen, fra Københavns Universitet.

Denne nye udmelding fra de økonomiske vismænd kommer umiddelbart før regeringens forventede stillingtagen til den såkaldt ottende udbudsrunde, hvor fire olieselskaber har søgt licens til nye olie- og gasprojekter med en tidshorisont helt frem til 2055, det vil sige fem år efter at Danmark ifølge regeringen og dens støttepartier skal være klimaneutral.

Under eventet vil vi blive ledsaget af professor i miljøøkonomi Lars Gårn Hansen, Københavns Universitet, som vil introducere sin forskning om at der vil være en klimamæssig positiv effekt ved at reducere udbuddet fra den danske del af Nordsøen.

Eventet vil også indeholde bidrag til diskussionen om hvorvidt det fortsat er rentabelt at hente olie i Nordsøen fra Ida Auken, folketingsmedlem og klimaordfører fra Radikale Venstre og en til to politikere fra den modsatte fløj (mere information følger).

Vi inviterer jer hermed til en spændende eftermiddag hvor der vil blive fremlagt den nyeste forskning samt spændende indlæg fra politikerne hvorefter de vil gå i debat med hinanden.

Målgruppe og arrangører

Eventet er for alle med interesse for miljø- og miljøøkonomiske spørgsmål og særligt studerende med en økonomisk baggrund.

Eventet bliver afholdt af studenterforeningen Økonomigruppen på Frederiksberg Campus med støtte af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO).

Tilmelding sker via link på Facebook:
https://www.facebook.com/events/1265960646939745/