Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs efterårskonference 2019

IFRO arrangerer årets Efterårskonference i samarbejde med Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab.

Du kan finde mere information om indhold og tilmelding her:

1769.dk - Efterårskonference: Hvad skal de danske landmænd producere om 5-10-15 år – og hvordan afsættes produktionen?
– uddeling af agrarøkonomprisen