Publikationer

IFRO-serier

IFRO har en række publikationsserier, som kun udgives elektronisk. Gå til IFROs serier >> 

Særlige IFRO-publikationer

Fra tid til anden udgiver instituttet også - ofte i samarbejde med andre institutioner - specielle publikationer, som ikke naturligt indgår i en af serierne. Find særlige IFRO-publikationer her >>

Alle artikler, bøger, bogkapitler etc.,

som en IFRO-forsker har forfattet eller været medforfatter på, kan findes på den engelske hjemmeside. Du kan også gå via den enkelte forskers profil ved at klikke på vedkommendes navn i medarbejderlisten >>

CeBRA-rapporter

Center for Bioetik og Risikovurdering (CeBRA) er et tidligere tværinstitutionelt center, som nu er indlejret i IFRO. CeBRA udgav en rapportserie, som kan findes her>>

Statistikker

IFRO (tidligere FOI -Fødevareøkonomisk Institut) havde indtil 2009 ansvaret for udarbejdelsen af regnskabsstatistikkerne for primærsektoren. Dette ansvar blev overført til Danmarks Statistik for at kunne integrere oplysningerne fra regnskabsstatistikkerne med Danmarks Statistiks øvrige statistiske oplysninger og dermed få et bedre overblik over den samlede fødevaresektor. De statistikker, som tidligere er blevet lavet på FOI er sammen med nyere statistik tilgængelig hos Danmarks Statistik.

Hjælp til publikationer

Hvis der er en publikation, du ikke kan finde, eller der er en oplistet publikation, du ikke kan hente, kan du enten henvende dig direkte til forfatteren eller til Geir Tveit, som måske kan hjælpe.