Publikationer

Her finder du vej videre til IFROs udgivelser.

 

 

 

Fra tid til anden udgiver instituttet også - ofte i samarbejde med andre institutioner - specielle publikationer. Her finder du publikationer, hvor IFRO (eller FOI før 2013) er udgiver eller medudgiver, og som ikke indgår i en IFRO-serie.

Alle forfattere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) er fremhævede nedenfor.

Du kan finde deres medarbejderprofiler i Medarbejderlisten.

titel/title forfatter/authour udgivelsesår/publication year
Styrkelse af grisenes velfærd gennem
markedsdrevne initiativer
red: Tove Christensen, Peter Sandøe 

2020

GDPR for Researchers
General Data Protection Regulation


Lene Stevner, Peter Sandøe

2018

Øget efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer: Tre studier af motiver og ønsker hos forbrugerne med fokus på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport

 

red: Tove Christensen og Peter Sandøe

2018

+10 mio. tons-planen / The +10 million tonnes study
Increasing the sustainable production of biomass for biorefineries

red.: Morten Gylling, Uffe Jørgensen, Niclas Scott Bentsen, Claus Felby, Vivian Kvist Johannsen

2016 (updated version)


2012

Økologiske fødevarer- hvor bevæger forbrugerne sig hen? red.: Geir Tveit & Peter Sandøe

2011

Earth on Fire: Climate change from a philosophical and ethical perspective red.: Mickey Gjerris, Christian Gamborg, Jørgen E. Olesen & Jakob Wolf

2009

Fremtidens fødevaresikkerhed- nye veje mod sikrere kød i Danmark red.: Hanne Rosenquist, Peter Sandøe, Geir Tveit, Anne Wingstrand & Søren Aabo

2009

 

 

 

 

Center for Bioetik og Risikovurdering (CeBRA) er et tidligere tværinstitutionelt center, som nu er indlejret i IFRO.

CeBRA udgav en rapportserie, som du finder herunder.

Alle forfattere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) er fremhævede nedenfor.

Du kan finde deres medarbejderprofiler i Medarbejderlisten.

19 

Løse søer - en tværfaglig undersøgelse af markedsdrevet dyrevelfærd (2014) red: Tove Christensen, Geir Tveit, Peter Sandøe

18 

Vurdering af dyrevelfærd i en husdyrbesætning (2013) red.: Jan Tind Sørensen, Hans Houe, Tine Rousing & Peter Sandøe

17

The Ethical and Welfare Implications of Large Litter Size in the Domestic Pig: Challenges and Solutions (2011) KMD Rutherford, EM Baxter, B Ask, P Berg, RB D'Eath, S Jarvis, KK Jensen, AB Lawrence, VA Moustsen, SK Robson, R Roehe, F Thorup, SP Turner & P Sandøe
16b Let at tygge, men svært at sluge.
En interviewundersøgelse om forbrugeres og øvrige aktørers opfattelser af neutralmarineret kød
 (2009)
Nina Konstantin Nissen, Lotte Holm & Peter Sandøe
16 Let at tygge, men svært at sluge : en interviewundersøgelse om forbrugeres og øvrige aktørers opfattelser af neutralmarineret kød - kort version(2009) Nina Konstantin Nissen,Lotte Holm og Peter Sandøe
15 Regulating farm animal cloning: Recommendations from the project Cloning in Public (2006) Christian Gamborg, Mickey Gjerris, Jennifer Gunning, Mette Hartlev, Gitte Meyer, Peter Sandøe & Geir Tveit
14 Ethical aspects of farm animal cloning - a synthesis report (2006) Mickey Gjerris, Jesper Lassen, Gitte Meyer & Geir Tveit
13 Challenges in regulating farm animal cloning: An assessment of regulatory approaches and the legal framework within the EU  (2006) Jennifer Gunning, Mette Hartlev & Christian Gamborg
12 Farm animal cloning: the current legislative framework. A review describing the existing law, and its practical application within and beyond the EU (2005) Christian Gamborg, Jennifer Gunning & Mette Hartlev
11 Farm animal breeding related ethical concerns : and tools for implementation (2005)  Christian Gamborg, Anna Olsson & Peter Sandøe
10 Principles for ethical deliberation in bio-scientific projects. Animal disease genomics: a case study (2005) Gitte Meyer
9 Public perceptions of farm animal cloning in Europe (2005) Jesper Lassen
8 Why clone farm animals? Goals, motives, assumptions, values and concerns among European scientists working with cloning of farm animals (2005) Gitte Meyer
7 Ethical challenges in bio-scientific projects. A study of ethical and societal aspects of animal disease genomics (2005) Gitte Meyer
6 The science and technology of farm animal cloning. A review of the state of the art of the science, the technology, the problems and the possibilities (2005) Gábor Vajta & Mickey Gjerris
5 The hidden values. Transparency in decision-making processes dealing with hazardous activities (2005) Birgitte Rasmussen & Karsten Klint Jensen
4 Salmonella Typhimurium DT104 – et case studium i samspillet mellem risikohåndtering, usikkerhed og risikokommunikation (2004) Karsten Klint Jensen
3 Risk perception of zoonoses in Denmark (2004) Jesper Lassen, Lynn Frewer, Janus Hansen, Lotte Holm, Karsten Klint Jensen, Else Kloppenborg, Jeanette Østergaard, Paul Robinson & Peter Sandøe
2 Folk og Svin. En interviewundersøgelse om danske borgeres syn på den danske svinesektor og svinekødet (2002) Jesper Lassen, Else Kloppenborg & Peter Sandøe
1 Oplysning og dialog om bioeteknologi i forhold til planter / Dialogue on biotechnology in relation to plants (2001) Gitte Meyer & Peter Sandøe

 

 

IFRO (tidligere FOI -Fødevareøkonomisk Institut) havde indtil 2009 ansvaret for udarbejdelsen af regnskabsstatistikkerne for primærsektoren. Dette ansvar blev overført til Danmarks Statistik for at kunne integrere oplysningerne fra regnskabsstatistikkerne med Danmarks Statistiks øvrige statistiske oplysninger og dermed få et bedre overblik over den samlede fødevaresektor.

De statistikker, som tidligere er blevet lavet på FOI er sammen med nyere statistik tilgængelig hos Danmarks Statistik.

 

 

Her kan du finde forskellige materialer, som er udgivet af Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi og udarbejdet i forbindelse med instituttets undervisning.

 

 

IFROs forskere publicerer ofte policy briefs med overblik over forskningsresultater og anbefalinger.

Du kan finde IFROs policy briefs på vores engelske side.

 

Hjælp til publikationer

Hvis der er en publikation, som du ikke kan finde, eller der er en oplistet publikation, som du ikke kan hente, kan du enten henvende dig direkte til forfatteren eller til Geir Tveit, som måske kan hjælpe.