Undervisning

Undervisning udgør en væsentlig del af IFROs arbejdsområde, og som et tværfagligt institut udbyder IFRO undervisning på mange forskellige områder.

 

 

 

 

 

Den økonomiske forvaltning af naturressourcer og fødevarer er grundlaget for et bæredygtigt globalt miljø, politisk stabilitet i verden, levevilkårene for verdens fattigste, udviklingen i klimaet og i sidste ende vores alle sammens fremtid. Samtidig er naturressourcer og fødevarer rygraden i den globale økonomi.

Det er med andre ord umuligt at beskæftige sig med det globale samfunds store udfordringer, som f.eks. klimaet eller udviklingen i den globale syd, uden at give økonomien en central placering. 
Som følge heraf er IFRO det bærende institut i Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets økonomiske uddannelser.

IFRO er det bærende institut og har studielederansvaret i følgende uddannelser under SCIENCE:

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi 

MFØ (Tidligere 'jordbrugsøkonomi'/JØ), dansksproget
Studieleder: Mette Asmild

Kandidatuddannelsen i jordbrugsøkonomi

MSc in Agricultural Economics

JØ/AgEcon, engelsksproget)
Studieleder: Mette Asmild

Desuden er IFRO involveret i væsentlig grad i Bacheloruddannelsen i Naturressourcer (IFRO er det bærende institut i specialiseringen i miljøkonomi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurser og efteruddannelse

IFRO tilbyder en lang række kurser både til indskrevne studerende og som efteruddannelse.
Du finder IFROs kurser på Københavns Universitets platforme: