Uddannelser

Undervisning udgør en væsentlig del af IFROs arbejdsområde, og som et tværfagligt institut udbyder IFRO undervisning på mange forskellige områder.

 

 

 

 

 

Det er ikke muligt at beskæftige sig med det globale samfunds store udfordringer som klima eller udvikling i den globale syd, uden at give økonomien en central placering. Derfor er IFRO det bærende institut med studielederansvar for flere økonomiske uddannelser under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). 

Du finder en samlet liste her:

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi 

Uddannelsen hed tidligere Jordbrugsøkonomi (JØ). 
Dansksproget
Studieleder: Mette Asmild

        

IFRO er også involveret i væsentlig grad i Bacheloruddannelsen i Naturressourcer, og agerer som det bærende institut i specialiseringen i miljøøkonomi.

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesadministrationen bliver varetaget i to led:

 1. SCIENCE Uddannelse
  En del af uddannelsesadministrationen varetages centralt af SCIENCE Uddannelse, der er en del af fakultetssekretariatet på SCIENCE. SCIENCE Uddannelse er inddelt i flere enheder. Du kan finde en oversigt her.
     
 2. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
  Der er en lokal studie- og uddannelsesadministration på IFRO.
  På denne side kan du finde information om studie- og uddannelsesadministrationen på IFRO.

Undervisning- og uddannelsesadministrationen på IFRO

servicerer de studerende og de interne og eksterne undervisere på IFRO med hensyn til:

 • Kursusadministration
 • Kontrakter (bachelor-, speciale- og projektkontrakter)

Lektor Per Svejstrup er viceinstitutleder for undervisning.

Uddannelseskoordinator

AC-fuldmægtig Ann Kjersgaard Meldal er uddannelseskoordinator.
Kontakt til Ann Kjersgaard Meldal vedrørende uddannelse (specialekontrakter o.l.) kan ske på: uddannelse@ifro.ku.dk

Ph.d.-administration

Ph.d.-administration på IFRO varetages af en HR-konsulent ved fakultetet.
Kontaktoplysninger til ph.d.-administrationen er på instituttets ph.d.-side (engelsk)

Undervisningsudvalget på IFRO 

Hvis du er ansat på IFRO, kan du finde kommissorium, mødedatoer og referater på udvalgets side på kunet.ku.dk (kræver log-in).

 

 

 

 

 

 

 

Kurser og efteruddannelse

IFRO tilbyder en lang række kurser både til indskrevne studerende og som efteruddannelse.
Du finder IFROs kurser på Københavns Universitets platforme: