Om instituttet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)

blev oprettet 1. januar 2013 ved en fusion mellem Fødevareøkonomisk Institut (FOI) og Afdeling for Økonomi, Politik og Driftsplanlægning ved Skov & Landskab. 

Instituttet ledes af institutleder Bo Jellesmark Thorsen. Læs mere om instituttets ledelse

Instituttet er organiseret i fire sektioner og nogle tværgående funktioner. Læs mere om instituttets organisation

Instituttets strategiske mission er at foretage uafhængig forskning på højeste niveau inden for de discipliner, der vedrører vores forskningstemaer: brugen af og beskyttelsen af miljø og naturressourcer, landbrug, skovbrug, fiskeri, fødevarer, forbrugeradfærd og udvikling. Det er med dette udgangspunkt, vi udfører forskningsbaseret undervisning, forskningsbaseret rådgivning og formidler forskningsbaseret viden til samfundet. Som et bredt samfundsvidenskabeligt institut med ovennævnte tematiske områder søger vi vedholdende at udføre enestående tværvidenskabelig forskning for at løse problemstillinger af høj relevans og kompleksitet rundtomkring i verden.

Læs instituttets strategi