Om instituttet – Københavns Universitet

IFRO > Om instituttet

Om instituttet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)

blev oprettet 1. januar 2013 ved en fusion mellem Fødevareøkonomisk Institut (FOI) og Afdeling for Økonomi, Politik og Driftsplanlægning ved Skov & Landskab. 

Instituttet ledes af institutleder Bo Jellesmark Thorsen. Læs mere om instituttets ledelse

Instituttet har, som en følge af dets historie som sektorforskningsinstitut, en egen  bestyrelse og egne vedtægter.

Instituttet er organiseret i fire sektioner og nogle tværgående funktioner. Læs mere om instituttets organisation

Instituttets strategiske mission er

  • at udføre tværvidenskabelig forskning på højeste niveau i tæt samarbejde med natur- og sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet(SUND), så der kan gives innovative svar på væsentlige spørgsmål i relation til de forskningstemaer, som instituttet og fakulteterne beskæftiger sig med
  • at medvirke til udviklingen af nye og kvalitetssikring af eksisterende kurser og uddannelser ved SCIENCE og SUND, der kombinerer de naturvidenskabelige tilgange med samfundsvidenskabelige til gavn for de 'våde' fakulteters studerende og aftagerne af kandidaterne, samt have ansvar for selvstændige uddannelser med særligt fokus på SCIENCEs område
  • at realisere IFROs forsknings- og uddannelsesmål i tæt samarbejde med førende internationale fagmiljøer
  • at sikre, at samfundsvidenskabelig viden inden for instituttets fagområder bringes i spil i forhold til den offentlige debat og især i forhold til myndigheder og erhverv med særlige behov på området.