Om IFRO

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) er et samfundsvidenskabeligt, anvendelsesorienteret institut på Københavns Universitet med fokus på at bidrage til løsning af globale problemstillinger.
 
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) blev oprettet 1. januar 2013 ved en fusion mellem Fødevareøkonomisk Institut (FOI) og Afdeling for Økonomi, Politik og Driftsplanlægning ved Skov & Landskab. 

Ledelse

Instituttet ledes af professor Bo Jellesmark Thorsen.

Læs mere om instituttets ledelse.

Organisation

Instituttet er organiseret i 4 forskningssektioner, der udfører tværgående funktioner samt en institutledelse og institutservice. 

Forskningssektioner


Strategisk mission

Den strategiske mission for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi er at foretage uafhængig forskning på højeste niveau inden for de discipliner, der vedrører vores forskningstemaer: brugen af og beskyttelsen af miljø og naturressourcer, landbrug, skovbrug, fiskeri, fødevarer, forbrugeradfærd og udvikling.

Vi udfører forskningsbaseret undervisning, forskningsbaseret rådgivning og formidler forskningsbaseret viden til samfundet. Som et bredt samfundsvidenskabeligt institut med ovennævnte tematiske områder søger vi vedholdende at udføre enestående tværvidenskabelig forskning for at løse problemstillinger af høj relevans og kompleksitet rundtomkring i verden.