Forskning

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomis forskning bidrager til en samlet forståelse og indsigt i de sammenhænge, som ligger bag en række udfordringer på det biovidenskabelige område:

  • øgede krav til fødevareforsyningen
  • øget pres på naturens ressourcer
  • påvirkninger af miljø og klima
  • manglende adgang til sunde og sikre fødevarer
  • velfærdssygdomme og fejlernæring
  • ulig indkomstfordeling og deraf afledte problemer
  • værdi- og kulturkonflikter

Med udgangspunkt i nationale, europæiske og globale problemstillinger er udfordringer som disse derfor en vigtig ledetråd i instituttets arbejde.

Forskningen udgør en væsentlig del af instituttets aktiviteter, og den er fundamentet for instituttets udrednings- og undervisningsvirksomhed.

IFRO huser 4 forskningssektioner:

Vil du vide mere om os?