IFRO Rapport / IFRO Report

Serien IFRO Rapport har et klart anvendelsesorienteret sigte med en videnskabelig præsentation af et færdigt selvstændigt forskningsarbejde. Rapporterne kan være skrevet på engelsk eller på dansk, og fra 2007 har de ISBN-nummer. Serien udgives fra 2010 (nr. 203) kun elektronisk.
Forfattere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) er fremhævet nedenfor.

Du kan finde deres medarbejderprofiler her.

The IFRO Report series has a clear application-oriented focus with a scientific presentation of a complete, independent research work. Reports can be written in English or Danish, and from 2007 they are fitted with an ISBN number. Reports published after 2009 (from no. 203) are only avaible as downloads.
Authors from Department of Food and Resource Economics (IFRO) are highlighted below.

You can find their profiles in the staff list.

2015 - 2024
Nr. Titel Forfatter
308 Beskrivelse af styringsinstrumenter til drivhusgasreduktioner i landbruget Alex Dubgaard
306 Grundvandsafhængige terrestriske økosystemer: Materiale vedrørende
juridisk analyse
Lasse Baaner, Helle Tegner Anker
305 Naturforvaltning – praksis, biodiversitet og driftsøkonomi: Erfaringer fra fem naturforvalteres potentialer og økonomiske resultater Jakob Vesterlund Olsen, Heidi Buur Holbeck, Jacob Krog, Anne Erland Eskildsen, Maria Vejle Madsen, Jesper Sølver Schou
304 Redegørelse for definition af anlægsaktiver i relation til minkerstatninger Michael Friis Pedersen
303 Landbrug og landdistrikter Jesper Sølver Schou, Pia Heike Johansen, Jakob Vesterlund Olsen, Morten Frølund, Sarah Emilie Nøhr Dolmer, Babora Gulisova
302 Effektiv vejledning. Fødevaresikkerhed, vejledning og kultur Stine Rosenlund Hansen, Jesper Lassen
301 Lovgivningsmæssige rammer og barrierer for alternative bidragsmodeller vedrørende klimatilpasning Helle Tegner Anker, Peter Nymann
300 Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af naturgenopretningsprojekt ved Villestrup Å og Store Blåkilde Jesper Sølver Schou, Rasmus Ballebye Jensen, Thomas Lundhede, Søren Bøye Olsen
299 Værdisætning af konsekvenser for natur og friluftsaktiviteter ved anlæg af motorveje gennem naturområder Mohammed Hussen Alemu, Søren Bøye Olsen, Jesper Sølver Schou
298 The global animal food market: drivers and challenges Clara García Bouyssou, Lærke Godsk Jensbye, Jørgen Dejgård Jensen, Wusheng Yu
297 Tættere på klimatilpasningens samlede effekter Marie Lautrup, Lasse Læbo Matthiesen, Jette Bredahl Jacobsen, Toke Emil Panduro
296 Overordnede pejlemærker for betalingsmodeller  for klimatilpasning i vandoplande og på kyster Helle Tegner Anker, Ole Fryd, Toke Emil Panduro
295 Status på fem bæredygtighedsindikatorer for udvalgte arketyper af dansk griseproduktion Jakob Vesterlund Olsen, Heidi Mai-Lis Andersen, Sisse Villumsen Schlægel-berger, Troels Kristensen, Finn Udesen
294 Reduktion af birdstrikes i flytrafikken ved ændret drift af landbrugsarealer nær Københavns lufthavn Jesper Sølver Schou, Michael Friis Pedersen, Harald C.N. Henriksen
293 Bidragsmodeller ved klimatilpasning – lovgivningsmæssige rammer Helle Tegner Anker, Asger Janfelt
292 Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af de forventede effekter af multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø Jesper Sølver Schou, Thomas Lundhede, Søren Bøye Olsen, Gustav Esmann Callesen
291 Review af litteratur om økonomiske effekter af havvandsstigninger for byer Jesper Sølver Schou, Marie Lautrup, Gustav Esmann Callesen
290 Byer og havvand - et juridisk baselinenotat Helle Tegner Anker, Vibe Thimgaard Knoop
289a De indirekte gevinster af Realdanias investeringer i Godsbanen i Aarhus og i Christiansfeld Toke Emil Panduro, Marie Lautrup, Lasse Læbo Matthiesen, Jette Bredahl Jacobsen
289b The indirect benefit of urban renewal and cultural heritage investments: The cases of Godsbanen and Christiansfeld Toke Emil Panduro, Marie Lautrup, Lasse Læbo Matthiesen, Jette Bredahl Jacobsen
288 Indskrænkning af befolkningens adgang til naturen: Afgørelser og domme Lasse Baaner, Helle Tegner Anker
287 Determining the economic value of nitrogen and phosphorus removal from the Baltic Sea derived as a positive externality from fisheries and aquaculture activities Jari Setälä, Jarno Virtanen, Rasmus Nielsen, Ayoe Hoff, Staffan Waldo, Cecilia Hammarlund
286 Indskrænkning af befolkningens adgang til naturen: Regler og retlige rammer Lasse Baaner, Helle Tegner Anker
285 The economic importance of the fishery in the exclusive economic zones of the United Kingdom, Norway and the Faroe Islands for Danish fisheries in 2016, 2017 and 2018 Ayoe Hoff, Jesper Levring Andersen, Peder Andersen
284 Using Data Envelopment Analysis on Auction Data for Biodiversity Conservation Thomas Lundhede, Niels Strange, Mette Termansen, Jette Bredahl Jacobsen, Suzanne Elizabeth Vedel, Bo Jellesmark Thorsen
283 Økonomiske konsekvenser for dansk fjerkræsektor af udbrud af fugleinfluenza i 2016 og 2017 Tove Christensen, Sigrid Denver, Henning Otte Hansen
282 Stedfæstelse i retsregler i dansk lovgivning Lasse Baaner, Helle Tegner Anker, Line Hvingel
281 Optimal kvælstoftildeling til korn – responsfunktioner og metode til produktionsøkonomisk analyse af Landsforsøgene med kvælstoftildeling til vinterhvede og vårbyg samt kvalitetssikring af Normudvalgets indstillinger Jens Erik Ørum, Johannes Lund Jensen, Ingrid Kaag Thomsen, Leif Knudsen
280 Effektivitet af forskellige typer interventioner i forhold til kostændringer: Et review af litteraturen Jørgen Dejgård Jensen
279 Food waste prevention: State of the art in impact assessment and empirical evidence for Denmark Jørgen Dejgård Jensen, Ramona Teuber
278 Review of socioeconomic tools and models for preventing, detecting, and mitigating food fraud Ramona Teuber
277 SWOT-analyse af den danske frugt- og grøntsektor Henning Otte Hansen
276 Comparison of ammonia regulation in Germany, the Netherlands and Denmark – legal framework Helle Tegner Anker, Lasse Baaner, Chris Backes, Andrea Keessen, Stefan Möckel
275 National report on the legal framework for ammonia regulation of livestock installations with a particular regard to Natura 2000 sites: Denmark Helle Tegner Anker, Lasse Baaner
274 Economic analysis of the ammonia regulation in Denmark in relation to the Habitat Directive Brian H. Jacobsen, Lisa Ståhl
273 Ammoniakregulering af husdyrbedrifter i forhold til ammoniakfølsom natur (Natura 2000) – sammenligning af Tyskland, Holland og Danmark. Samlerapport Brian H. Jacobsen, Helle Tegner Anker, Jesper Leth Bak
272 De danske adgangsregler: Reglerne for almenhedens færdsel i og brug af den danske natur Lasse Baaner
271 Omkostninger ved virkemidler til reduktion af landbrugets drivhusgasemissioner – Opgjort i relation til EU’s 2030-målsætning for det ikke-kvotebelagte område Alex Dubgaard, Lisa Ståhl
270 Replacement i forsøgsdyrsforskningen? En kvalitativ analyse af muligheder og barrierer Kia Ditlevsen, Thomas Bøker Lund, Jesper Lassen
269 Economic analysis of the ammonia regulation with respect to Natura 2000 sites: Germany, the Netherlands, and Denmark Brian H. Jacobsen, Lisa Ståhl
268 Redegørelse om bi- og restprodukter – fra forarbejdningen af fødevarer inklusive madspild og fra nonfoodindustrien, og om hvordan denne ressource bedst udnyttes Mikkel Vestby Jensen, Morten Gylling, Andreas Baattrup Jacobsen, Emilie Worm Hansen, Toke Radmer Lillethorup
267 Auction mechanisms for setting aside forest for biodiversity Bo Jellesmark Thorsen, Niels Strange, Jette Bredahl Jacobsen, Mette Termansen, Thomas Hedemark Lundhede
266 Experiences and Lessons Learned from the UniBRAIN Agribusiness Incubation Programme Carsten Nico Hjortsø, Ian Keith Alexander, Roberto R. Hernandez Chea
265 Naturtiltag i landbruget – retlige konsekvenser Helle Tegner Anker
264 Business-plan for etablering af pelsklynge i Grønland Henning Otte Hansen
263 The economic consequences for the Danish fishery following the United Kingdom’s decision to leave the European Union Peder Andersen, Jesper Levring Andersen, Ayoe Hoff, Lisa Ståhl
262 Beregning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved sygdomstilfælde forårsaget af salmonella, campylobacter, listeria og VTEC Tove Christensen, Jørgen Dejgård Jensen
261 Stedfæstet lovgivning - Retlige rammer, lovtekniske løsninger, administration og offentlighed Lasse Baaner, Asger Janfelt, Helle Tegner Anker
260 Modeling the potential impacts of two BREXIT scenarios on the Danish agricultural sectors Wusheng Yu, Christian Elleby, Kim Martin Lind, Maria Nygård Thomsen
259 Market conditions for organic aquaculture: market and price analysis
(RobustFish work package 6.2 report)
Isaac Ankamah-Yeboah, Max Nielsen, Rasmus Nielsen
258 Landbruget og vandområdeplanerne – omkostninger og implementering af virkemidler i oplandet til Norsminde Fjord Jens Erik Ørum, Charlotte Kjærgaard, Ingrid K. Thomsen
257 Økonomisk betydning ved vandbesparende tiltag i mejerisektoren og anvendelsen af ny branchekode for mulige vandbesparelser Emilie Worm Hansen, Søren Marcus Pedersen
256 Langsigtede erhvervsøkonomiske konsekvenser af discardforbuddet
Ayoe Hoff, Hans Frost
255 Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 Jørgen Dejgård Jensen
254 Food losses and food waste: Extent, underlying drivers and impact assessment of prevention approaches Ramona Teuber, Jørgen Dejgård Jensen
253 The Economics of a Landing Obligation: Short Term Impacts for the Danish Fishery of Implementing the EU Landing Obligation Peder Andersen, Lisa Ståhl
252 Helårsforsyning af bioraffinaderier: Udbudskurver for biomasse fra halm, majs, pil og slætgræs Mikkel Bojesen, Mikkel Vestby Jensen, Toke Radmer Lillethorup, Morten Gylling, Andreas Baattrup Jakobsen
251 Madlavning, fællesmåltider og sundhed: en litteraturstudie Kia Ditlevsen, Lotte Holm
250 Shelf space intervention on breakfast cereals and dairy categories in Danish supermarkets
(unpublished)
Abdulfatah Adam, Jørgen Dejgård Jensen, Gitte Laub Hansen, Iben Sommer
249 The Danish 3R Survey:
Knowledge, attitudes and experiences with the 3Rs among researchers involved in animal experiments in Denmark
Rikke Nøhr, Thomas Bøker Lund, Jesper Lassen
248 Baggrund for fortællingen om den bæredygtige og ressourceeffektive danske fødevaresektor Aske Skovmand Bosselmann, Mikkel Vestby Jensen, Toke Radmer Lillethorup, Morten Gylling
247 Agricultural and Agri-Environment Policy and Sustainable Agricultural Development in China Wusheng Yu
246 Fødevaresikkerhed, egenkontrol og kultur: Et studie af egenkontrollen og fødevaresikkerhedskulturen på tre mindre kødforarbejdende virksomheder Rikke Nøhr, Marianne Halberg Larsen, Birgit Nørrung, Jesper Lassen
245 Gartnerierhvervets økonomi og rammevilkår Henning Otte Hansen
244 How do different kinds of animal experts view and weigh animal welfare indicators? Rikke Nøhr, Thomas Bøker Lund, Björn Forkman, Peter Sandøe
243 Driftsøkonomiske konsekvenser af eventuelle dyrevelfærdsmæssige bestemmelser vedrørende opdræt af hønniker Mikkel Vestby Jensen, Jesper Sølver Schou
242 Analyse af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af discardforbuddet Lars Ravensbeck, Ebba Elisabeth (Lisa) Ståhl, Jesper Levring Andersen, Peder Andersen
241 Start-up and SME dynamics in the Danish food sector Katharina Pötz, Karin Beukel, Henning Otte Hansen
240 Regulering og kort Lasse Baaner, Line Hvingel, Helle Tegner Anker
239 Mapping of the legal framework for siting of wind turbines – Denmark Helle Tegner Anker, Marie Leer Jørgensen
238 Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Tove Christensen, Sigrid Denver
237 Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur- og fiskeindustrisektor: Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Rasmus Nielsen, Thomas Thøgersen, Jesper Levring Andersen, Jørgen Dalskov, René Kusier
236 Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri (ATØF): Afprøvning af analyseværktøjets muligheder Rasmus Nielsen, Ayoe Hoff, Jesper Levring Andersen
2014
Nr. Titel Forfatter
235 Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Toke Emil Panduro, Thomas Hedemark Lundhede, Bo Jellesmark Thorsen  
234 Analyse af udvalgte rammevilkår i skovbruget Henrik Meilby, Bo Jellesmark Thorsen, Thomas Nord-Larsen, Vivian Kvist Johannsen, Jette Bredahl Jacobsen
233 Ny nordisk mad: Markedstendenser Kamille Almer Bernsdorf Nielsen, Jørgen Dejgård Jensen
232 Velfærdskyllinger der er til at betale Tove Christensen, Lars Esbjerg, Trine Mørk
231 Regulering af produktionen i biogasanlæg: Økonomien i forbehandlings- og indfødningsudstyr til anvendelse af dybstrøelse  Kurt Hjort-Gregersen, Henrik B. Møller
230 Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark i 2020 og 2030: Emissioner og omkostninger Jens Hansen, Mette Hjorth Mikkelsen, Rikke Albrektsen, Alex Dubgaard, Brian H. Jacobsen
229 Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk Lars-Bo Jacobsen, Frank Søndergaard Jensen, Fatemeh Bakhtiari, Bo Jellesmark Thorsen
228 Værdisætning af økosystemtjenester i et nationalt naturnetværk i Danmark: Eksempel for Haderslev Kommune Mathias Vogdrup-Schmidt, Niels Strange, Søren Bøye Olsen, Lars Ravensbeck, Toke E. Panduro, Bo Jellesmark Thorsen
227 Economic analysis of developing a Campylobacter vaccine to poultry: a real options approach Jørgen Dejgård Jensen, Mogens Lund, Ole Fabricius

Til top

2013
Nr. Titel Forfatter
226 Socioøkonomiske aspekter af genindvandring af ulv i Danmark Christian Gamborg, Mathias Vogdrup-Schmidt, Bo Jellesmark Thorsen
225 Lokal nedsivning og udledning af regnvand – miljømål og miljøkvalitetskrav Lasse Baaner
224 Economic potential of a Danish production of Artemisia annua based feed additives for broilers Aske Skovmand Bosselmann, Morten Gylling
223 Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer: Frugt, grønt og ost  Henrik Saxe, Jens Adler-Nissen
222 The relationship between animal welfare and economic outcome at the farm level Tomasz Gerard Czekaj, Aske Schou Nielsen, Arne Henningsen, Björn Forkman, Mogens Lund
221 Analyse af omkostningseffektiviteten ved drivhusgasreducerende tiltag i relation til landbruget  Alex Dubgaard, Frederik Møller Laugesen, Ebba Elisabeth Ståhl, Julie Rose Bang, Erik Schou, Brian H. Jacobsen, Jens Erik Ørum, Jørgen Dejgård Jensen
220 Biogasproduktion i Danmark – Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi  Brian H. Jacobsen, Frederik M. Laugesen, Alex Dubgaard, Mikkel Bojesen
219 By-products from ethanol production – the forgotten part of the equation: Possibilities and challenges Hans Grinsted Jensen, Andreas H. Björnsson, Kim Martin Lind
218 Økosystemtjenester og deres værdisætning i tilknytning til et landsdækkende grønt naturnetværk i Danmark – eksisterende viden, potentiel anvendelse og vidensbehov Lars Ravensbeck, Peder Andersen, Bo Jellesmark Thorsen, Niels Strange
217 Adgang til grønne områder, fysisk aktivitetsniveau og sundhed - Er der evidens for en sammenhæng, der kan vurderes samfundsøkonomisk? Søren Bøye Olsen, Ole Bonnichsen, Frederik Møller Laugesen, Alex Dubgaard, Bo Jellesmark Thorsen
216a Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins. Hovedkonklusioner Thomas Hedemark Lundhede, Toke Emil Panduro, Linda Kummel, Alexander Ståhle, Axel Heyman, Bo Jellesmark Thorsen
216b Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins. Tematisk hovedrapport Thomas Hedemark Lundhede, Toke Emil Panduro, Linda Kummel, Alexander Ståhle, Axel Heyman, Bo Jellesmark Thorsen
216c Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins. Appendiks Thomas Hedemark Lundhede, Toke Emil Panduro, Linda Kummel, Alexander Ståhle, Axel Heyman, Bo Jellesmark Thorsen

Til top

2012
Nr. Titel Forfatter
215 Egenkontrol af dyrevelfærd: Bureaukrati og dobbelt arbejde eller nye veje til dyrevelfærd? Jesper Lassen, Karsten Klint Jensen, Cecilie Thorslund
214 Slagtekyllingers trædepuder: Portræt af en reguleringsmæssig succes? Jesper Lassen, Annemette Nielsen
213 Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor - og analyser af differentieret omlægningsstøtte Jørgen Dejgård Jensen, Lizzie Melby Jespersen, Niels Tvedegaard, Niels Halberg
211 Økonomiske analyser af naturplejemetoder i beskyttede områder Alex Dubgaard, Hanne Marie Lundsbjerg Jespersen, Frederik Møller Laugesen, Berit Hasler, Leise Pil Christensen, Louise Martinsen, Marianne Källstrøm, Gregor Levin
210 Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår - sammendrag og konklusioner Kim Martin Lind, Henrik Zobbe

Til top

2011
Nr. Titel Forfatter
212 Scenarier for Kostpyramidens klimaaftryk: FDB/FOI Forskningssamarbejdsprojekt Henrik Saxe
209 Rammevilkårsanalyse af dansk landbrug og fødevareindustri - baseret på international benchmarking Kurt Nielsen, Ole Fabricius, Kristoffer Gehlert Hilligsøe,Morten Gylling, Søren Marcus Pedersen, Brian Jacobsen, Mogens Lund, Kim Martin Lind, Jørgen Dejgård Jensen, Henning Otte Hansen, Henrik Zobbe
208 Landbrugets og fødevareindustriens produktivitetsudvikling Johnny M. Andersen, Jens Hansen, Lars-Bo Jacobsen, Svend Rasmussen

Til top

2010
Nr. Titel Forfatter
207 LCA-based comparison of the climate footprint of beer vs. wine spirits Henrik Saxe
206 Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi Lars-Bo Jacobsen
205 Økonomiske analyser for landbruget af omkostnings-effektive klimatiltag Alex Dubgaard, Carsten J. Nissen, Hanne Lundsbjerg Jespersen,Morten Gylling, Brian H. Jacobsen, Jørgen Dejgård Jensen, Kurt Hjort-Gregersen, Anne T. Kejser, Julie Helt-Hansen
204 Opstart af skolemadsordninger en evaluering af Fødevareministeriets skolemadsforsøg 2008 Jørgen Dejgård Jensen, Sinne Smed, Morten Mørkbak
203 Analyse af tyske lystfiskerturisters valg af ferieland - med fokus på Danmark Carsten Lynge Jensen, Carsten Junker Nissen, Søren Bøye Olsen, Mads Boesen

Til top

2009
Nr. Titel Forfatter
202 Consumptions patterns and consumer risks an overview of the Danish markets for pork, chicken, and eggs and the consumer risk associated with Salmonella and Campylobacter

Tove Christensen, Sigrid Denver, Jørgen Dejgaard Jensen, Hanne Rosenquist, Anne Wingstrand, Søren Aabo, Bertel Ifversen

201 Cost of interventions against Campylobacter in the Danish broiler supply chain Lartey G. Lawson, Jørgen Dejgaard Jensen, Mogens Lund
200 The EIAA Model: Methodology, Definitions and Model Outline Hans Frost, Jesper L. Andersen, Ayoe Hoff, Thomas Thøgersen
199 CEVIS: Economic Efficiency of Fisheries Management Measures in an Innovative Evaluation Framework Perspective Ayoe Hoff, Jesper L. Andersen, Erik Buisman, Hans Frost, Arantza Murillas, Jeffrey P. Powell

Til top

2008
Nr. Titel Forfatter
198 Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel Max Nielsen, Carsten Lynge Jensen, Rasmus Nielsen, Carsten Skotte Petersen, Lars Ravensbeck
197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en reduceret pesticidanvendelse i dansk landbrug - en beskrivelse af udviklingen fra 2003 - 2008 Jens Erik Ørum, Mads Vejlby Boesen, Lise Nistrup Jørgensen, Per Kudsk
196 Trends in food industry structure in Denmark: Consolidation, concentration, value added and exports Derek Baker, Kimmie Graber-Lützhøft, Philipp Festerling, Henning Otte Hansen
195 IMPSEL Implementering af mere selektive og skånsomme fiskerier. Begreber og internationale erfaringer Søren Eliasen, Christoph Mathiesen, Svend Erik Andersen, Jan-Tjeerd Boom. Hans Frost, Ayoe Hoff, Holger Hovgård, Ole Jørgensen, Carsten Krog, Rasmus Nielsen, Espen Nordberg, Niels Vestergård

Til top

2007
Nr. Titel Forfatter
194 NECESSITY - economic impact assessment of changes in fishing gear Hans Frost, Jan-Tjeerd Boom, Erik Buisman, James Innes, Sebastien Metz, Philip Rodgers, Kees Taal
193 Report on the Faroese Fisheries Regulation - The Faroe Model Jørgen Løkkegaard, Jesper L. Andersen, Jesper Boje, Hans Frost, Holger Hovgård
192 The Danish Organic Pork Chain Paul Rye Kledal
191 In search of cost-effective measures
Danish report on the use of cost-effectiveness analysis when implementing the EU Water Framework Directive

(med dansk sammendrag)
Brian H. Jacobsen
190 Strategy amongst food industry firms: A cluster analysis of results of a Danish survey, and comparisons with classical models of strategy Derek Baker, Kimmie Graber-Lützhøft, Kim Martin Hjorth Lind
189 New product introductions in the food industry - Results from a Danish survey Derek Baker
188 Fremtidens biogasfællesanlæg: Nye anlægskoncepter og økonomisk potentiale
(With summary in English: Future Biogas Plants - New systems and their economic potential)
Johannes Christensen, Kurt Hjort-Gregersen, Hinrich Uellendahl, Birgitte K. Ahring, Dorte Lau Baggesen, Anders Stockmarr, Henrik B. Møller, Torkild Birkmose
187 Økologisk jordbrug i regionalt perspektiv Martin Andersen
186 Focus on the economy of the Nordic fisheries: Case study reports from Iceland, Norway, the Faroe Islands, Sweden and Denmark Max Nielsen, Bruno Laursen Cozzari, Guri Eriksen, Ola Flaaten, Eyjolfur Gudmundsson, Jørgen Løkkegaard, Kari Petersen, Staffan Waldo

Til top

2006
Nr. Titel Forfatter
185 Economic Response to Harvest and Effort Control in Fishery Ayoe Hoff, Hans Frost
184 Fødevarekvalitet og -sikkerhed: Fødevarekæder, forbrugeradfærd og økonomiske perspektiver Jørgen Dejgård Jensen
183 Frilægning af Lygte Å: En økonomisk værdisætning udført ved anvendelse af Choice Experiment metoden Rasmus C.F. Nielsen, Jacob Ladenburg, Søren Bøye Olsen, Alex Dubgaard
182 The Danish Organic Vegetable Chain

Paul R. Kledal

181 The Correlation between Openness and Long-Run Economic Growth - A literature survey Lill Andersen, Kim Martin Hjort Lind
180 Information, risk perception and consumer behaviour: a choice experiment on food safety and animal welfare Tove Christensen, Morten Mørkbak, Berit Hasler, Thomas Lundhede, Lone Jannok Porsbo, Line Block Christoffersen

Til top

2005
Nr. Titel Forfatter
179 Economic Valuation of the Visual Externalities of Off-Shore Wind Farms

Jacob Ladenburg, Alex Dubgaard, Louise Martinsen, Jesper Tranberg

178 Organic Farming at the Farm Level - Scenarios for the Future Development Brian H. Jacobsen, Niels Madsen, Jens Erik Ørum
177 Efficiency and Skipper Skill in the Danish Fishing Fleet Ayoe Hoff, Hans Frost
176 Forvaltning af det danske konsumfiskeri Jesper Levring Andersen, Hans Frost, Jørgen Løkkegaard
175 Overkapaciteten i den danske fiskerflåde Hans Frost, Jens Kjærsgaard
174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard
173 Kortlægning af den globale handel med fisk og fiskeprodukter - Handel, produktion, råvarer og told Max Nielsen

Til top

2004
Nr. Titel Forfatter
172 Interaktiv benchmarking - Med eksempler fra landbruget Jens-Martin Bramsen, Kurt Nielsen
171 Fødevaresikkerhed i et samfundsøkonomisk perspektiv - En analyse af salmonellahandlingsplanerne Lill Andersen, Tove Christensen
170 The Branding Behaviour of Danish Food Industry Firms Kenneth Baltzer, Derek Baker, Anja Skadkær Møller
169 Økonomisk slutevaluering af Vandmiljøplan II Brian H. Jacobsen
168 Provision of Quality Attributes in the Food Marketing Chain: An Optimization Approach Derek Baker
167 Omkostninger ved reduktion af landbrugets næringsstoftab til vandmiljøet - Forarbejde til Vandmiljøplan III Brian H. Jacobsen, Jens Abildtrup, Martin Andersen, Tove Christensen, Berit Hasler, Zubair B. Hussain Henrik Huusom, Jørgen Dejgård Jensen, Jesper Sølver Schou, Jens Erik Ørum
166 Rapport om den færøske regulering af fiskeriet - Færømodellen Jørgen Løkkegaard, Jesper Levring Andersen, Jesper Bøje, Hans Frost, Holger Hovgård
165 Fødevareefterspørgsel i Danmark - Perspektiver for produktdifferentiering Jørgen Dejgård Jensen, Sinne Smed, Kenneth Baltzer

Til top

2003
Nr. Titel Forfatter
164 Generationsskifte i fremtidens landbrug
(Summary: Intergenerational succession of large farms in the future)
Søren Svendsen
163 Driftsøkonomisk analyse af reduceret pesticidanvendelse i dansk landbrug: En opdatering af Bicheludvalgets analyser Jens Erik Ørum
162 Vækst med vilje: Analyser for det primære landbrug Hovedrapport) Søren Marcus Pedersen, Johannes Christensen
Delrapporter: -
A: Vækst med vilje: Vækstskabende initiativer inden for mælke- og oksekødsproduktionen Søren Marcus Pedersen, Johannes Christensen
B: Vækst med vilje: Vækstskabende initiativer inden for pelsdyrsektoren Søren Marcus Pedersen, Johannes Christensen
C: Vækst med vilje: Vækstskabende initiativer inden for fjerkræsektoren Søren Marcus Pedersen, Johannes Christensen
D: Vækst med vilje: Vækstskabende initiativer i planteavlen Søren Marcus Pedersen, Johannes Christensen
E: Vækst med vilje: Vækstskabende initiativer inden for svineholdet Søren Marcus Pedersen, Johannes Christensen
160 Multi-Objective Management in Fisheries: The Case of the Danish Industrial Fishery in the North Sea Jens Kjærsgaard, Jesper Levring Andersen
159 Numerical Allocation Problems and Introduction to the Economic Management Model for Fisheries in Denmark - EMMFID Hans Frost, Jens Kjærsgaard
157 Analyse af den danske slagtekyllingesektor Jesper T. Graversen
156 Analyse af oksekødssektoren - Med særlig fokus på markedsførings- og afsætningsstrategier Henrik Ottesen, Mogens Lund
155 Regional and Preferential Trade Agreements: A Literature Review and Identification of Future Steps Chantal Pohl Nielsen
154 The Danish Food Marketing Chain: Developments and Policy Choices Derek Baker
153 Vækst med vilje: Gartneri Steffen Møllenberg, Henrik Bolding Pedersen
152 Analyse af minksektoren Christian F. Gethmann, Dennis O. Pedersen, Mogens Lund
151 The Relationship between Fleet Capacity, Landings and the Component Parts of Fishing Effort Philip Rodgers, Gianluigi Coppola, Hans Frost, Monica Gambino, Ayoe Hoff, Henning P. Jørgensen, Birgit Nahrstedt, Vincenzo Placenti
150 Økonomien i biogasfællesanlæg: Udvikling og status medio 2002 Kurt Hjort-Gregersen
149 Analyse af generationsskiftemodeller Søren Svendsen
148 Alternative Management Systems in EU Fisheries Hans Frost, Erik Lindebo

Til top

2002
Nr. Titel Forfatter
147 Analyse af den danske ægsektor Janus Søndergaard, Jesper T. Graversen
146 En sociodemografisk analyse af den danske fødevareefterspørgsel Sinne Smed
145 Economic impacts of transferable quotas in pesticide regulation: data, model and scenarios Jørgen Dejgård Jensen, Henrik Huusom, Hild Rygnestad, Martin Andersen, Stine Hjarnø Jørgensen
144 Agriculture in the EU's Eastern Enlargement - Current Status for CEECs Derek Baker
143 Et beslutningsstøttesystem for dyresundhed - Et bayesiansk netværk for almindelig lungesyge Lars Otto, Charlotte S. Kristensen
142 Separering af gylle - En teknisk-økonomisk systemanalyse Brian H. Jacobsen, Kurt Hjort-Gregersen, Claus G. Sørensen, Jørgen F. Hansen
141 Common Fisheries Policy Reform: A new fleet capacity policy Erik Lindebo, Hans Frost, Jørgen Løkkegaard
140 Dansk svineproduktion i perspektiv: Udviklingsmuligheder og udfordringer Lill Andersen
139 Dansk svineproduktion - økonomisk betydning og miljømæssige problemer Jens Hansen
138 Håndtering af husdyrgødning: En teknisk-økonomisk systemanalyse
(with a summary: Handling of animal manure in Denmark: a technical and economical system analysis)
Brian H. Jacobsen, Claus G. Sørensen, Jørgen F. Hansen
137 Økologisk mælkeproduktion - Økonomiske analyser Niels Tvedegaard
136 Samfundsøkonomiske analyser af biogasfællesanlæg: Med tekniske og selskabsøkonomiske baggrundsanalyser Lars Henrik Nielsen, Kurt Hjort-Gregersen, Peter Thygesen, Johannes Christensen
135 Vurdering af forpagtning som førstegangsetablering Jørgen Cæsar Jensen, Mogens Lund
134 Industrifiskeriets økonomiske betydning for dansk fiskeri: Beregning af konsekvenser for fiskeriet i 2001 ved reduktion i og stop for industrifiskeriet Jesper Levring Andersen, Jørgen Løkkegaard
133 Structural Forecast for the Danish Economy Using the Dynamic-AAGE Model Philip D. Adams, Lill Andersen, Lars-Bo Jacobsen
132 Vietnam in the International Rice Market: A Review and Evaluation of Domestic and Foreign Rice Policies Chantal Pohl Nielsen

Til top

2001
Nr. Titel Forfatter
131 Energiafgrødeprogrammet - Hovedrapport Morten Gylling
130 Beskrivelse af landbrugets pesticidanvendelse: En generalisering af pesticidstikprøven Henrik Huusom
129 A regional econometric sector model for Danish agriculture: a documentation of the regionalized ESMERALDA model Jørgen Dejgård Jensen, Martin Andersen, Knud Kristensen
128 Produktionsøkonomiske analyser af mulighederne for en reduceret pesticidanvendelse i dansk gartneri Jens Erik Ørum, Johannes Christensen
127 The Significance of Economic Incentives in Fisheries Management under the CFP: Final Report Hans Frost, Mette P. Bergholt, Erik Buisman, Paolo Cupo, Fabienne Daures, Wim Davidse, Olivier Guyader, Aaron Hatcher, Ellen Hoefnagel,Carsten L. Jensen, Frank Jensen, Regis Kalaydjian, Loretta Malvarosa, Vincenzo Placenti
126 Refom af EU's sukkerpolitik - Konsekvenser for EU og udviklingslandene Aage Walter-Jørgensen, Hans Grinsted Jensen, Søren E. Frandsen
125 Langsigtede biomasseressourcer til energiformål: Mængder, omkostninger og markedets betingelser Morten Gylling, Jens Abildtrup, Keld Vodder Nielsen, Søren Marcus Pedersen, Søren Varming
124 Økonomiske perspektiver for økologisk jordbrug Redaktør:
Johannes Christensen, Søren E. Frandsen
123 The CAP and the International Trade Negotiations Aage Walter-Jørgensen, Trine Vig Jensen
122 Indsatsprojektrapport 6: Samfundsøkonomisk vurdering af indsatsregulering: Belyst for udvalgte fiskerier Hans Frost, Jesper Levring Andersen
121 Potentialet for økologisk jordbrug: Sektor- og samfundsøkonomiske beregninger Lars-Bo Jacobsen
120 Jørgen Løkkegaard, Jesper Levring Andersen, Hans Frost, Martin Jørgensen, Erik Lindebo
119 Individuelle omsættelige kvoter: Kort belysning af vigtige spørgsmål for dansk fiskeri Hans Frost, Jørgen Løkkegaard
118 En samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af anvendelse af glasål Hans Frost

Til top

2000
Nr. Titel Forfatter
117 Samarbejde om økologisk oksekødsproduktion

Torben Madsen, Mogens Lund

116 Assessment of the GTAP Modelling Framework for Policy Analyses from a European Perspective

Redaktør:

Søren E. Frandsen, Michael H.J. Stæhr

115 Dynamic-AAGE - A Dynamic Applied General Equilibrium Model of the Danish Economy Based on the AAGE and MONASH Models Philip D. Adams
114 Netværkssamarbejde i svineproduktion - Etablering af kontrakter omkring alt ind-alt ud-produktion

Jesper T. Graversen, Nicolaj H. Nørgaard

113 Analyse af maskinomkostninger og investeringer på udvalgte studielandbrug Brian H. Jacobsen

Til top

1999
Nr. Titel Forfatter
112
Morten Gylling, Søren Marcus Pedersen, Arnold Boon
111 Landbruget i den samfundsøkonomiske udvikling: skal landbruget producere mad eller miljø?

Redaktør:

Tove Christensen, Jesper Sølver Schou
110
Chantal Pohl Nielsen
109 Danmark-Holland: en analyse af konkurrencevilkårene for væksthusgartneri
Henrik Bolding Pedersen, Steffen Møllenberg
107
Jens Erik Ørum
106
Chantal Pohl Nielsen
105
Arne Lægaard, Anders Hedetoft
104
Analyse af de sektor- og samfundsøkonomiske konsekvenser af en reduktion i forbruget af pesticider i dansk landbrug
Lars-Bo Jacobsen, Søren Elkjær Frandsen
103
Søren Svendsen

Til top

1998
Nr. Titel Forfatter
102 An Integrated Economic and Environmental Farm Simulation Model (FASSET)
Brian H. Jacobsen, Claus Boye, Bjørn M. Petersen, Jørgen Bertsen, Claus G. Sørensen, Henning T. Søgaard, Jens Peter Jensen
101 Michael Linddal
100 Pia Strunge Folkmann, Bjarke Poulsen
99 Els Wynen
96 Jesper Sølver Schou, Eli Skop, Jørgen Dejgård Jensen
95 Global stocks, price stability and food security David Vanzetti

Til top

1997
Nr. Titel Forfatter
93
Jens Hansen, Søren Elkjær Frandsen, Peter Stephensen

Til top

1996
Nr. Titel Forfatter
90 Jørgen Dejgård Jensen
89 Aage Walter-Jørgensen (red.), Steen Pilegaard (red.)
88 Mogens Lund, Jens Erik Ørum
87 Michael Parsby
86 Inger Larsen, Ole Olsen, Svend Sørensen

Til top

1995
Nr. Titel Forfatter
85 Rasmus Kjeldahl
84 Lærke Flader (red.)
83 Nicolaj H. Nørgaard, Per Olsen

Til top

1994
Nr. Titel Forfatter
82
Bent Laursen
81 Landmænds økonomiske beslutningsadfærd
Brian H. Jacobsen
80 Landbrugets refinansieringsordning af 1988: udnyttelse og virkning
Birte Brask, Jens Hansen
79
Jesper Sølver Schou, Henrik Vetter
78
Jesper Dejgård Jensen
77
Søren Rude, Boie S. Frederiksen
76
Aage Walter-Jørgensen, Lærke Flader

Til top

1993
Nr. Titel Forfatter
75 Driftsfællesskaber i jordbruget: etableringsovervejelser
Anders Hedetoft, Bente Deigaard Poulsen, Vagn Østergaard, Jens Peter Hansen, Villy Nielsen
73
Jens Overgaard, Per Olsen, Søren Rude
72
Colin Brown
71
Analyse af landbrugets kapacitetsomkostninger
Mogens Lund, Lars C.E. Hansen

Til top

1992
Nr. Titel Forfatter
70
Jens Hansen
69
Poul Bruun
68
Søren Rude
67
Aage Walter-Jørgensen, Birte Brask, Poul Melgaard
66
L.M. Andreasen, A.D. Boon
65
Jørgen D. Jensen
64
Anette Østerby Jensen, Steffen Møllenberg, Henrik B. Pedersen
63 Kim M. Lind

Til top

1991
Nr. Titel Forfatter
62
Søren Rude
61
Lars Kallehauge, Knud Erik Christensen
60
Jon K. Hansen, Rasmus Kjeldahl
59
The Danish Nitrate Policy in the 1980s
Alex Dubgaard
58
En økonomisk simuleringsmodel anvendt på forgasning af halm
Michael Parsby, Morten Gylling
57
Struktur og produktionssystemer i dansk svineproduktion
J. Bent Sørensen, Per Olsen

Til top

1990
Nr. Titel Forfatter
56 Udviklingen i produktivitet i bytteforhold i landbruget 1973/74-87/88
Jens Hansen
55
Niels Peter Nørring
54
Alex Dubgaard, Per Olsen, Søren N. Sørensen
53
Dansk potteplanteproduktion i international belysning
Aage Walter-Jørgensen, Michael Schmidt
52
Alex Dubgaard
51
Colin G. Brown

Til top

1989
Nr. Titel Forfatter
50
Lone Andreasen, Bent Pedersen
49
Birte Brask
48
Johannes Christensen, Dorthe Errebo Pedersen, Brian Højland Jacobsen
47
Søren Rude
46
Bent Laursen, Per Olsen
45 Distribution of CAP Price Support
Colin Brown
44
Alex Dubgaard, Martin Rasmussen

Til top

1988
Nr. Titel Forfatter
43 Alex Dubgaard, Søren N. Sørensen
42 Aage Walter-Jørgensen, Birte Brask
41 Colin Brown
40 Mette Riis, Lisbeth Madsen, Søren N. Sørensen
39 Jørgen Hammershaimb
38 Dorthe Errebo Pedersen
37 H.J. Langfrits, Aage Walter-Jørgensen

Til top

1987
Nr. Titel Forfatter
36 Alex Dubgaard
35 Anvendelse af afgifter til regulering af pesticidforbruget Alex Dubgaard
34 Søren Rude
33 Trade Negotiations and International Agriculture Colin Brown
32 Jørgen Hammershaimb
31 Benny Olesen
30 Mogens Lund
29
Kjeld Kryhlmand Iversen, Arne Serup Møller
28 Normtal for husdyrgødning
Bent Laursen

Til top

1986
Nr. Titel Forfatter
27 Ole Gravgård Pedersen
26 Christian Hansen

Til top

1985
Nr. Titel Forfatter
25 Kjeld Kryhlmand Iversen
24 Økonomien ved bjærgning og lagring af halm Søren Fodgaard
23 Dansk malkekvægs konkurrenceevne Jens Hansen
22 J. Bent Sørensen
21 Strukturudviklingen i landbruget frem til 1995 Aage Walter-Jørgensen
20 Staldsystemer til malkekvæg: omkostninger og lønsomhed Bent Laursen

Til top

1984
Nr. Titel Forfatter
19 En input-output model for det danske fødevaresystem Alex Dubgaard, Ole Gravgård Pedersen
18 Den primære jordbrugssektors energiforbrug 1982/83: status og perspektiver Michael Parsby, Michael Munthe Fog
17 Delforpagtning i landbruget Jens Hansen, Lars Eghøj Nielsen
16 Gartneriets produktion og afsætning Christian Hansen
15 Energibesparende foranstaltninger i gartneriets væksthuse: en økonomisk vurdering Michael Munthe Fog
14 Variation i indtjening og effektivitet inden for gartnerierhvervet
H. Søndergaard Nielsen, Flemming Langkjær, Henning Porskrog, Svend Sørensen, T. Due Pedersen

Til top

1983
Nr. Titel Forfatter
13 Indkomstforskelle i landbruget 1981/82 Birte Brask
12 Hvad koster det at producere svinekød: betydningen af forskelle i frugtbarhed, vækstevne og leveringsvægt Dorthe Errebo Pedersen

Til top

1982
Nr. Titel Forfatter
11 Halmoverskud: på lands-, amts, og kommuneniveau Søren Fodgaard
10 Dairy Price Policies in North America: Results and Experiences Jens Hansen
9 Mejerisektoren og dens samfundsøkonomiske betydning Alex Dubgaard
8 Landbrugskrisens omfang Birte Brask
7 Produktiviteten i landbruget 1958/59-1979/80 Poul Melgaard
6 Michael Parsby
5 Indkomstforskelle i landbruget 1980-81 Birte Brask
4 Heltidslandbrugets økonomi 1980-81 D.B. Burhøj Olesen

Til top

1981
Nr. Titel Forfatter
3 Udlandsfinansiering: Økonomien ved finanslån
Niels Sørensen, Aage Walter-Jørgensen
2 Økonomien ved markvanding
Bent Laursen
1 Beregning af en landbrugsejendoms brugsværdi
Svend Rasmussen

Til top

Unit of Economics' Social Science Series
År/Nr. Titel Forfatter
18 Retlige rammer for kommunal vandforvaltning - Planer Lasse Baaner
17 Kommunernes landzoneadministration - Sagsbehandling og administrationsgrundlag Helle Tegner Anker, Janne Birk Nielsen
16 Production Economic Models of Fisheries: Vessel and Industry Analysis Jesper Levring Andersen
15 Reetablering af 100.000 hektar engarealer: En samfundsmæssig prioriteringsanalyse Alex Dubgaard, Jacob Ladenburg, Niels Strange, Jesper Tranberg
14 Danish Consumers' Willingness to Pay for Certified Wood Products: A Contingent Ranking Study Jacob Ladenburg, Louise Martinsen
13 Designing Benchmarking and Auction Mechanisms Kurt Nielsen
12 Miljøregulering af landbrugets husdyrproduktion og tilhørende arealanvendelse: Retlige rammer for forskellige lovgivningsmodeller Helle Tegner Anker
11 Organization of Agricultural Production: A Contract Theoretical Approach Henrik Ballebye Olesen
10 Cost-Benefit Analysis of the Skjern River Restoration Project

Alex Dubgaard, Mikkel F. Kallesøe, Mads L. Petersen, Jacob Ladenburg

9 Cost-benefit-analyse af Skjern Å-projektet

Alex Dubgaard, Mikkel F. Kallesøe, Mads L. Petersen,

Jacob Ladenburg

8 Velfærd og økonomi i relation til biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse

Alex Dubgaard, Mikkel F. Kallesøe, Mads L. Petersen, Camilla K. Damgaard, Emil H. Erichsen

7 Modelbeskrivelse og dokumentation af data i KRAM

Torben Wiborg

6

Fremtidsperspektiver i landbruget i bløde værdier og økonomi:

Redaktør:

Niels Kærgård, Torben Wiborg

Preface

Redaktør:

Niels Kærgård, Torben Wiborg

International Framework: -
1. Internationale fødevareproblemer Søren Kjeldsen-Kragh
2. Østeuropa og Rusland - Før, nu og i fremtiden Hans Aage
3. Euroland og Danmark

Peder Andersen

Economics: -
1. Udviklingen i landbrugets struktur - Og virkningen af restriktioner Arne Larsen
2. Dansk landbrugs aktuelle situation Niels Peter Skrubbeltrang
3. Dansk landbrugs barrierer og muligheder Karlo Jensen
4. Jordbrugsøkonomisk forskning Niels Kærgård
Soft Values: -
1. Natursyn og naturråd: Er økologi langsigtet økonomi? Peder Agger
2. Natur og økonomi Jørgen Birk Mortensen
3. Hvordan sætter man pris på miljøgoder?

Christian Beckmann, Alex Dubgaard, Kristian Lykke Fick

4. Etik og husdyrproduktion Peter Sandøe
5. Værdier i landskabsplanlægningen Jette Hansen-Møller
6. Dansk landbrug som det var, som det er, og som det måske bliver Thorkild Kjærgaard
7. Bæredygtighed og økologisk jordbrug

Hugo Fjelsted Alrøe, Erik Steen Kristensen

8. Dansk landbrug og fremtidens forandringer Jan Holm Ingemann
Authors' Catalogue

Redaktør:

Niels Kærgård, Torben Wiborg

Til top