1. marts 2018

Ny erhvervsøkonomisk professor skal inspirere udviklingen i fødevareindustrien

Navnenyt

Wusheng Yu tiltræder pr. 1. marts 2018 som erhvervsøkonomisk professor med særlige opgaver (MSO) inden for fødevare- og kødområdet på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet.

Professoratet har fokus på fødevareindustriens konkurrenceevne, ressourceeffektivitet og innovation, særligt inden for kødindustrien, og hvilke muligheder udviklingen på disse områder giver på de globale fødevaremarkeder. Wusheng Yus forskning vil blandt andet behandle spørgsmål om, hvordan et internationalt stigende fokus på fødevaresikkerhed og klimaeffekter vil påvirke den danske fødevareindustris konkurrenceevne på det globale marked. Forskningen skal komme industri, samfund og miljø til gavn.

Professoratet er finansieret i samarbejde mellem Norma og Frode S. Jacobsens Fond, der har bevilget 3.750.000 kr. til oprettelsen, og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Der vil blive annonceret en tiltrædelsesforelæsning på ifro.ku.dk i foråret.

Kontakt

Wusheng Yu, professor MSO
wusheng@ifro.ku.dk 
+45 35 33 68 12

Bo Jellesmark Thorsen, institutleder
bjt@ifro.ku.dk
+45 35 33 17 00