31. januar 2023

Opdatering af analyser for Best Available Technology (BAT) ved miljøgodkendelse af husdyrproduktionen

Landbrug

En omfattende opdatering af beregninger af effekter og omkostninger for teknologier, der kan reducere ammoniakemissionen, viser, at en række teknologier er blevet noget dyrere end tidligere, men der er også teknologier, som fx overdækning af gyllebeholdere, der er blevet billigere.

Gylletank

Best Available Technology (BAT)-projektet er afsluttet. Der er i dette arbejde sket en omfattende opdatering af beregninger af effekter og omkostninger for teknologier, der kan reducere ammoniakemissionen. Dette skal bruges til at fastlægge, hvilke krav der kan stilles for begrænse ammoniakforureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). De seneste beregninger blev foretaget i 2011.

Analysen er gennemført for Miljøministeriet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Seniorrådgiver Peter Kai, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet, har været projektleder i forhold til den tekniske og miljømæssige beskrivelse af effekter af stalde og teknologier, mens lektor Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, har været projektleder for de økonomiske analyser. 

Analyserne omfatter driftssystemer og teknologier inden for driftsgrenene grise, kvæg, fjerkræ og mink. Ud over de enkelte driftssystemer og teknologier er der også udarbejdet resumeer for de enkelte driftsgrene.

De nye økonomiske analyser viser, at en række teknologier er blevet noget dyrere end tidligere, men der er også teknologier, som fx overdækning af gyllebeholdere, der er blevet billigere. De økonomiske analyser omfatter både omkostninger pr. dyr og omkostninger pr. kg N. 

BAT-projektet består af i alt 45 notater, samlet set omkring 1000 sider.

Alle notaterne vil blive tilgængelige på Aarhus Universitets hjemmeside: https://dca.au.dk/raadgivning/bat

De økonomiske udrednings- og dokumentationsnotater fra IFRO er følgende:

Der vil løbende blive udgivet flere dokumentationsnotater.

Emner