19. juni 2024

Den inddæmmede miljøstat?

MAGTUDREDNINGEN 2.0

Professor ved Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering Anders Blok er en af forskerne, der bidrager til forarbejdet med Magtudredningen 2.0, her med et essay som opfølgning på sin forskerworkshop.

Danmarksflag som en sø. Illustration af Anthony Paz | Dreamstime.com
Anthony Paz | Dreamstime.com

Professor ved Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering Anders Blok er en af de forskere, som er bidragsydere til forarbejdet med Magtudredningen 2.0. 

I Anders Bloks essay "Den inddæmmede miljøstat? Definitionsmagt i den grønne omstillings natur- og klimapolitik", forklarer han, hvorfor miljøstaten bør belyses i en ny magtudredning.

Hans essay, som kort opsummeres nedenfor, er en del af tema 7.2 i Magtudredningen 2.0’s forskningsplan: ”Hvilke sikkerhedspolitiske forskydninger har der været i det 21. århundrede?" 

Læs essayet her.

I løbet af de sidste 50 år har Danmark opbygget betydelige kapaciteter inden for viden, administration og regulering for at imødegå natur-, miljø- og klimaudfordringer. Internationalt betragtes Danmark som en etableret miljøstat, der har udviklet et omfattende miljøreguleringskompleks og anvender grøn beskatning. Ikke desto mindre står miljøstaten over for udfordringer, som samlet kaldes “glasloftet.”

Glasloftet refererer til strukturelle barrierer, der begrænser miljøstatens evne til at håndtere globale miljøproblemer som klimaforandringer og biodiversitet. Selv etablerede miljøstater som Danmark synes at komme til kort i forhold til disse komplekse udfordringer, der strækker sig på tværs af lokale og globale styringskæder.

Derudover har Danmark også svært ved at tackle mere lokale natur- og miljøproblemer, såsom forurening af vand- og havmiljø fra landbrug og visse typer industri. Disse udfordringer understreger behovet for at belyse både miljøstatens relative succeser og de vedvarende udfordringer i en dansk magtudredning.

For at bryde glasloftet og fremme bæredygtighed er det afgørende at fokusere på definitionsmagt. Definitionsmagt handler om diskursiv magt, der fastlægger dominerende forståelser af miljøproblemer og deres løsningsmuligheder. Ved at analysere fordeling og forhandling af denne magt kan vi bedre forstå miljøstatens udfordringer og muligheder for at øge bæredygtigheden.

Besøg Aarhus Universitets hjemmeside om Magtudredningen 2.0 her.

Emner