Fremtiden for kaffe og kaffebønderne

FOto: Pixabay 
Foto: Pixabay

Københavns Universitet afholder d. 28. juni 2019 et seminar om kaffedyrkningens fremtid. Kaffen er en afgrøde, som trives bedst i et stabilt, ikke for varmt klima. Stigende temperaturer, skiftende nedbørsmønstre og øget risiko for tørke giver derfor anledning til bekymring for kaffen: Hvordan vil den klare tilpasningen til et ændret klima, og hvordan kan lokale kaffebønder i troperne også fremover være sikret en indtægt fra dyrkningen?

Med seminaret ønsker vi at fremme en erfaringsudveksling mellem forskere og centrale aktører i den danske kaffesektor, samt at dele vores viden med den danske offentlighed.

Både hos industri og i forskningsverdenen er der søsat adskillige initiativer, som sigter på at fremme bæredygtigheden i kaffeproduktionen. Dette omfatter forædling, dyrkning af ”regnskovskaffe”, etablering af sammenslutninger af kaffebønder, øget fokus på kvalitet og certificering og meget mere.

Vi mener, at tiden er moden til, at disse initiativer bliver kendt i en større kreds. Vi inviterer derfor til deltagelse i seminaret, som finder sted d. 28. juni kl. 9-12 i mødelokale von Langen, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg.
Seminaret foregår på engelsk.

For mere information, kontakt venligst Aske Bosselmann.

Tilmelding

Tilmelding er kun for inviterede.

Der var tilmeldingsfrist den 25. juni.

BREEDCAFS

Seminaret afholdes i regi af EU-H2020-projektet BREEDCAFS, som har deltagelse af førende kaffeforskere fra Europa, Latinamerika, Afrika og Asien:  breedcafs.eu