28. juni 2019

Klimaforandringerne truer din morgenkaffe: Sådan vil forskerne redde den

Kaffe

Klimaforandringerne truer den mest populære kaffeplante. Danske forskere er med til at parre den med gener fra en mere robust art, så kaffedrikkere fortsat kan få deres morgenfix.


En kaffefarmer i Costa Rica ser til sine nye hybrid-kaffeplanter, der blander egenskaber fra to forskellige kaffearter for at få en mere robust kaffeplante uden at gå på kompromis med smagen. (Foto: Daniel Ortiz Gonzalo)

Måske har du hørt, at kaffen er truet af klimaforandringer? Og tænkt over, hvordan din start på dagen bliver uden kaffe? Skal vi til at drikke cikorie-udtræk, som man gjorde det under 2. verdenskrig? 

Kaffebusken er en sart plante, så det er bestemt relevante spørgsmål. Heldigvis arbejder forskere verden over på at udvikle kaffen, så den bliver mere robust, samtidig med at den gode smag bevares. 

Klimaforandringer presser kaffens 'levesteder'

Arabica-kaffen, verdens nok mest populære og velsmagende kaffeart, stammer oprindelig fra højlandet i Etiopien, men dyrkes i dag mange steder verden over. For at udvikle sig rigtigt og give gode, smagfulde bønner, er det nødvendigt, at kaffen har det både fugtigt, køligt og får ikke alt for meget sol. 

Hvis temperaturen bliver for høj, ødelægges blomsterne, og bønnerne udvikler sig for hurtigt til at udvikle de smagsgivende stoffer. Derfor dyrkes kaffen især i bjerge, hvor forholdene er konstante og kølige og giver en optimal udvikling. 

Klimaforudsigelser viser desværre, at kaffedyrkningsområderne i fremtiden vil blive reduceret - når temperaturen bliver højere, må kaffen flyttes højere op i bjergene, og der bliver automatisk mindre plads.

Det er ikke alene bekymrende for os kaffenydere, men også for de tusindvis at bønder, som får en stor del af deres indtægt fra kaffedyrkning. Et vigtigt mål for kaffeforædlerne er derfor at udvikle nye varieteter af kaffearten Arabica, som klarer sig under de mere udfordrende klimavilkår, vi må forvente i fremtiden.

Vi er igennem EU-projektet 'BREEDCAFS' med til at tage netop denne udfordring op. 

Genetisk forædling skal gøre kaffen mere robust

Forædlingen af kaffe følger flere spor. For det første, er den genetiske variation i den kaffe, som dyrkes mange steder i verden, ret lille

Da kaffen blev ført fra Etiopien rundt i verden, skete der et tab af gener. Sådanne tab er almindelige, når man baserer nye populationer på små mængder af frø, som kolonisterne har gjort det, da de tog frø fra Etiopien og såede dem ud i Asien, resten af Afrika og siden i Latinamerika. 

Idéen er derfor at krydse de eksisterende, dyrkede varieteter med nye buske fra Etiopien, og på den måde få nye gener ind i de dyrkede træer - gener, som måske kan give øget modstandskraft over for temperaturstigningerne. 

Allerede nu viser det sig, at de nye varieteter har en højere produktion og er mere modstandsdygtige over for svampesygdomme end de gamle. Hvad vi ikke ved endnu er, om planterne også bedre vil kunne klare sig i varme og tørke.


Et billede fra Nicaragua af kaffesorten Arabica, som er podet på kaffesorten Robusta. (Foto: Aske Skovmand Bosselmann)

Et andet spor, som vi forfølger, er at udnytte de gode egenskaber hos Robusta-kaffen til Arabica-kaffen. Som navnet antyder, er denne kaffe-art mere robust og kan tåle højere temperaturer og generelt ekstreme betingelser.

Desværre er Robusta-kaffe smagsmæssigt ikke på højde med Arabica, og målet er derfor at kombinere den gode smag hos Arabica med den stærke konstitution hos Robusta. 

Det kan man måske gøre ved krydsninger eller ved at pode arterne sammen, så rødder er Robusta, mens plantens top er Arabica. 

Kaffen smager bedst, når den dyrkes i skygge

Fordi kaffeplanter under naturlige forhold vokser i underskoven i Etiopien, er de også tilpasset et liv i skygge. Meget af vores kaffe dyrkes imidlertid i plantager under fuld sol, hvilket under visse omstændigheder kan betyde stress og dårlig trivsel hos planterne, og at de bliver mere udsatte for sygdomme. 

Selv om udbyttet af bønner typisk er højt, når planterne dyrkes under fuld sol, indeholder bønnerne heller ikke så mange smagsstoffer, som hvis de er høstet på planter i skygge. 

En del af BREEDCAFS-projektet er derfor at finde varieteter, som giver højt udbytte og god kvalitet i skygge. 

Udover at gøre planterne mindre stressede og mindre udsatte for negative påvirkninger fra klimaændringer, kan det også bidrage til bevaring af miljø og biodiversitet, hvis bønderne i højere grad inkluderer skyggende træer i deres plantager. 

Når bønderne dyrker kaffe under skyggetræer, giver det nemlig ikke bare et sundere dyrkningssystem; det skaber også levesteder for insekter, fugle og pattedyr, samtidig med at bønderne har mulighed for at høste produkter fra skyggetræerne, såsom frugt, brænde og tømmer. 

Parløb med lokale kaffebønder

Bønderne har kaffedyrkning som en del af deres livsgrundlag, og forskning i kaffe giver ingen mening, hvis den ikke bidrager til bedre forhold for bønderne.

Nye varieteter bliver derfor afprøvet hos bønder i Costa Rica, Nicaragua, Cameroun og Vietnam, så bøndernes meninger om varieteterne kan bruges i det videre arbejde. 

Gennem interviews med et stort antal bønder indsamler vi data omkring kaffeplantens vækst, bøndernes forvaltning af kaffeplantagerne, og omkostninger og indtægter ved dyrkning af de nye varieteter sammenlignet med lokale, traditionelle varieteter. 

De indsamlede data vil også komme bønderne til gode, da vi så kan give anbefalinger tilbage til bønderne omkring velegnede varieteter og deres forvaltning. Vi bruger det også til at oprette samarbejde mellem farmere, lokale opkøbere, ristere og andre lokale aktører for at skabe værdi for hele kæden.

Hvad kan du selv gøre for at redde kaffen?

Som forbruger er det begrænset, hvor stor indflydelse man har på dyrkningen af kaffe i et fjernt tropeland. Og så alligevel; bøndernes valg af dyrkningsform afhænger i sidste ende af, hvor mange penge de tjener på at dyrke kaffen.

Hvis du er åben overfor at smage nye typer af kaffe, kan du fremme et skift fra gamle sorter til nye og mere robuste kaffer. 

Hvis du vælger regnskovskaffe, fairtrade-mærket kaffe eller specialitetskaffe, kan du være med til ar sikre, at en større del af dine penge kommer bønderne til gode, fordi der typisk er specielle og mere lukrative aftaler med bønderne, som sælger denne kaffe. 

Så giv ikke op - og skift ikke over til cikoriekaffen endnu. Der er mange måder, kaffen kan reddes på. Lad os gøre det sammen. 

Vores forskning er en del af det store Horizon-2020 EU-projekt BREEDCAFS, som står for 'Breeding Coffee for AgroForestry System'.
Projektet har 77 forskere fra 16 forskellige partner-universiteter med. Læs mere her

Kilder

Emner