Perspektiver på bæredygtighed og finansielle aktørers rolle i den grønne omstilling

Billede af oplægsholderne

Velkommen til IFROs første alumnetræf!

Vi har glædet os meget til at invitere studerende, alumner og fagfæller til et fælles arrangement, hvor vi kan møde hinanden og få faglige indspark fra et par af vores spændende kolleger. Vi har sammensat et program, som vi har kaldt

Perspektiver på bæredygtighed og finansielle aktørers rolle i den grønne omstilling.

Du kan høre oplæg fra Katrine Ehnhuus, seniorrådgiver ved Mellemfolkeligt Samvirkes Center for Bæredygtig Finans og Poul Erik Jørgensen, tidl.  landbrugsdirektør i Nykredit, aktuelt debattør og bestyrelsesformand.

Katrine og Poul Erik vil efterfølgende indgå i en debat modereret af institutleder Bo Jellesmark Thorsen, hvor alle opmødte også kan deltage.

___________

Dato: 29. maj, 16:30 - 18:30

StedAuditorium A2-70.04, Thorvaldsensvej 40 - 1958 Frederiksberg C

Vi serverer sandwich og sodavand til arrangementet.

For at undgå unødigt madspild beder vi om, at du bruger tilmeldingsformularen her.

___________

Program

  1. Velkommen 
  2. Oplæg ved Katrine Ehnhuus: Finanssektorens rolle i fossil udfasning
  3. Oplæg ved Poul Erik Jørgensen: ESG er en vigtig del af god ledelse i fødevareklyngen allerede nu, men med øget fokus, bredde og dybde de kommende år
  4. Debat mellem de to oplægsholdere og deltagere. Moderator: Institutleder Bo Jellesmark Thorsen
  5. Afslutning med sandwich, sodavand og networking

___________

Finanssektorens rolle i fossil udfasning: Oplæg ved Katrine Ehnhuus
Nye olie- og gasfelter er i strid med Parisaftalens mål om at begrænse temperaturstigninger til 1,5°C.  Alligevel poster banker og pensionskasser massive summer i fossile selskaber, der ekspanderer med nye fossile projekter. Ved at stoppe den fossile pengestrøm, kan vi lykkes med at udfase kul, olie og gas. Men hvordan kan civilsamfundet skubbe til den finansielle sektor?

ESG er en vigtig del af god ledelse i fødevareklyngen allerede nu, men med øget fokus, bredde og dybde de kommende år: Oplæg ved Poul Erik Jørgensen
Virksomhedsledelse har længe involveret bæredygtighed, især i landbrug med fokus på miljø og dyrevelfærd. Nu udvides dette med større fokus på klima, biodiversitet og cirkulær økonomi. Både myndigheder og værdikæder initierer dokumentationskrav, bl.a. gennem Science Based Target Initiative. Finanssektoren deltager aktivt i at rapportere klimadata for kundernes udledninger. For fødevareklyngen er der dog behov for en dansk national ESG- rapporteringsmetode med en bred fælles forståelse af datagrundlag og præsentationsmetode for at sikre tillid og effektivitet i indsatsen.

 

Katrine Ehnhuus har en kandidatgrad i statskundskab fra Syddansk Universitet samt en MA i International Development fra the University of Manchester. I dag arbejder hun som seniorrådgiver ved Mellemfolkeligt Samvirkes Center for Bæredygtig Finans, hvor hun bl.an. afdækker finanssektorens finansiering af fossile selskaber. Derudover har Katrine siddet 3 år i bestyrelsen for P+, en pensionskasse for akademikere med 115.000 medlemmer. Katrine har også igennem flere år været aktiv i Klimabevægelsen i Danmark, både som bestyrelsesmedlem og politisk koordinator.

Poul Erik Jørgensen er uddannet cand. agro. (jordbrugsøkonom) med ansættelse undervejs i Landbrugsrådet, DKLR Kredit, en landboforening og de seneste 38 år i Nykredit som bl.a. landbrugsdirektør, indtil han fratrådte sidste år. I dag er mentor, klummeskribent og har bestyrelsesopgaver som formand i landbrugsejendomsmæglerselskabet Hekto & Co Aps. og i Agri Energi A/S, der arbejder med at etablere store energiparker, som kombinerer biogas og pyrolyseanlæg og i en ejerform, hvor landmænd, der leverer biomasse også indgår i ejerskabet. Han er også formand for det rådgivende udvalg omkring pyrolyse i CIP Fonden og IFROs rådgivende udvalg samt for et aftagerpanel ved SCIENCE.

 

_____________________

Kan du ikke deltage i arrangementet men ønsker at høre mere om IFROs alumneaktiviteter? Så kan du tilmelde dig IFRO Alumni & Friends her.

Er du ven af huset men hverken studerende eller alumne? Så vil vi stadig meget gerne byde dig velkommen. Meld dig ind i netværket her.