Ledige stillinger  på IFRO

Kontorfunktionær (evt. pensionist)
Ansøgningsfristen er den 19. august 2020.

(Stillingsopslag kan være på engelsk.)