FOI-udredninger 2000 til 2002

2002
Dato Titel Forfatter
15. november Miljøbetinget tilskud Niels Tvedegaard
8. november Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsproduktion Niels Tvedegaard
8. oktober Biogas - Alternativer til neutralisering af el-reformens økonomiske virkninger Morten Gylling
25. september Status vedrørende bioenergi fra landbruget

Johannes Christensen

Morten Gylling

20. september Vurdering af Kommissionens forslag til midtvejsrevision af EU's landbrugspolitik Poul Melgaard
28. juni Forslag til en strategi for udviklingen i EU's fælles landbrugspolitik under hensyntagen til de kommende års udfordringer

Søren E. Frandsen

Poul Melgaard

8. februar Grundlag og metode for opgørelse af erstatning til fjerkræproducenter Jesper T. Graversen
2001
Dato Titel Forfatter
21. november Indkomsttab ved tiltag til beskyttelse af vandmiljø og natur, etablering af vådområder, etablering af sprøjtefrie randzoner samt sprøjte- og gødningsfrie randzoner i Særligt Følsomme Landbrugsområder Jens Abildtrup
1. november Opfyldelse af krav til miljøvenlig håndtering af husdyrgødning i forbindelse med eventuel udvidelse af husdyrproduktionen og anvendelse af biogasanlæg og separationsteknologier Johannes Christensen
23. august Jordbrugerfond. Beregninger af fondens kapacitet under forskellige forudsætninger Poul Melgaard
16. marts Tilskud til økologisk jordbrug Niels Tvedegaard
17. januar De økonomiske konsekvenser ved handlingsplan til reduktion af ammoniakfordampningen fra landbruget Brian H. Jacobsen
2000
Dato Titel Forfatter
3. juli De økonomiske konsekvenser for Danmark og dansk landbrug af en fuldstændig liberalisering af verdenshandlen med landbrugsvarer Lars-Bo Jacobsen