FOI-udredninger 2003 og 2004

2004
Dato Titel Forfatter
14. september Udbytteændringer og omkostninger ved en reduktion af kvælstofnormerne med 10 pct. ud fra forskellige analyser gennemført af henholdsvis Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret|Planteavl (Landscentret) og Fødevareøkonomisk Institut (FØI) i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning (DJF)

Brian H. Jacobsen et al.

15. august

Indkomsttab ved miljøgræs, vådområder og ekstensive randzoner

(tilgængelig i revideret udgave 25. januar 2005)

Jens Abildtrup
10. august De økonomiske konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af EU's markedsordning for sukker Jens Hansen
11. juni Vurdering af muligheder for dobbeltudbetalinger til husdyrbrugere som følge af CAP-reformen Niels Tvedegaard
30. april

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

(prisen på landbrugsjord, hvis EU's landbrugsstøtte bortfaldt helt, samt hvis Danmark fuldt ud udnyttede 10%-puljen til at nedsætte taksterne for hektarstøtte)

Jens Hansen
14. april

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

(variationer i landbrugets indkomst, lønningsevne og forrentningsprocent og sammenhængen med størrelsesøkonomi)

Jens Hansen
7. april

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget

(landbrugets gæld og rentabilitet)

Jens Hansen
31. marts Analyse af revideret udspil fra oppositionen til Vandmiljøplan III

Brian H. Jacobsen

Jesper Sølver Schou

30. marts

Analyser af omkostninger ved oppositionens udspil til Vandmiljøplan III

(sammenfatning)

Brian H. Jacobsen

Jesper Sølver Schou

30. marts Beregning af afledte konsekvenser af vandmiljøtiltag for beskæftigelse og værditilvækst Jørgen Dejgård Jensen
30. marts Analyser af omkostninger ved oppositionens udspil til Vandmiljøplan III Brian H. Jacobsen
30. marts

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget

(størrelsesøkonomiske fordele ved lempelser i den maksimale arealstørrelse)

Jens Hansen
13. januar

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

(konsekvensen af ændringer i EU's markedsordning for sukker for beskæftigelsen på Lolland-Falster)

Jens Hansen
2003
Dato Titel Forfatter
5. november Prisforholdenes betydning for forbruget af fødevarer

Lars-Bo Jacobsen

Jørgen Dejgård Jensen

Mette Wier

24. september De økonomiske konsekvenser af ændringsforslag om svins velfærd

Jesper T. Graversen

Johannes Christensen

Bilag: -
De økonomiske konsekvenser ved krav om etablering af sygestier

Jesper T. Graversen

Johannes Christensen

10. juni Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug - En kvalitativ vurdering Jens Hansen
3. juni De økonomiske konsekvenser af EU-kommissionens forslag til en reform af den fælles landbrugspolitik (Midtvejsreformen) Søren E. Frandsen
6. maj De samfundsøkonomiske fordele og ulemper af et GMO-frit Danmark

Søren E. Frandsen