FOI-udredninger 2005 og 2006

2006
Dato Titel Forfatter
20. december Udredningsrapport for teknologier - med særligt henblik på miljøeffektive teknologier til husdyrproduktionen Mikkelsen, S, Brian Jacobsen

1. november

Notat om indtjening i svine- og kvægproduktionen i perioden 1999 - 2004 Brian Jacobsen
1. september Afbrænding af tørstofrig husdyrgødning med sigte på energiudnyttelse Drifts- og samfundsøkonomiske analyser Kurt Hjort-Gregersen
Johannes Christensen
30. august Landbrugets produktion og arealanvendelse set på baggrund af reformen af EU's landbrugspolitik Jens Hansen
6. juni Evaluering af Fødevareministeriets forskningsprogrammer Søren Marcus Pedersen
Anders Larsen
marts

Kvoter og afgifter i teoretisk-økonomisk lys

Hans Frost

Jørgen Løkkegaard

27. marts

Notat om økonomiske konsekvenser af ny EU godkendelseszoner for pesticider

Jens Erik Ørum
17. marts Randzoner langs vandløb og søer - potentialer, holdninger og barrierer Brian Jacobsen
1. februar Indspil fra Dansk Gartneri med titlen Udviklingsplan 2011 Brian H. Jacobsen

 

2005
Dato Titel Forfatter
5. december

Indtjening i svine- og kvægproduktionen i perioden 1999-2003

Brian H. Jacobsen
1. december Scenarieberegning af konsekvenser for landbrug ved grænseværdi for nitrat Brian H. Jacobsen
27. september 2003-reformens produktions- og indtjeningsmæssige konsekvenser for dansk frøavl Jens Hansen
8. august Økonomi og rammebetingelser for dansk husdyrproduktion

Jens Hansen

Poul Melgaard

Morten Gylling

Søren Marcus Pedersen

Johannes Christensen

Brian H. Jacobsen

Jens Abildtrup

Jørgen Dejgård Jensen

1. august Evaluering af fødevareforskning

Søren Marcus Pedersen

Alex Dubgaard

Johannes Christensen

Peter Sandøe

8. juli De økonomiske konsekvenser af Kommissionens forslag af 22. juni 2005 til reform af EU's markedsordning for sukker Jens Hansen
27. juni Redegørelse om Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) i dansk sildefiskeri (Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild)

Fiskeridirektoratet

Fødevareøkonomisk Institut

Bilag: -
Markedet for sild Max Nielsen
13. juni Overvejelser vedrørende behandlingen af betalingsrettigheder i FOI's landbrugsregnskaber Jens Hansen
30. maj Afbrænding af fiberfraktion fra separeret gylle. Drifts- og samfundsøkonomiske analyser

Kurt Hjort-Gregersen

Johannes Christensen

4. april Prisdannelsen på betalingsrettigheder samt landbrugsreformens betydning for værdien af mælkekvoter og fast landbrugsejendom Jens Hansen
1. marts Forvaltning af det danske konsumfiskeri

Jesper Levring Andersen

Hans Frost

Jørgen Løkkegaard

25. januar Indkomsttab ved miljøgræs, vådområder og ekstensive randzoner Jens Abildtrup
19. januar Omkostninger ved miljøvenlig dyrkning af gamle korn-, frugt-, bær- og grønsagssorter

Jens Abildtrup

Morten Gylling