FOI-udredninger 2007 og 2008

2008
Dato Titel Forfatter
19. september Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken Jens Hansen
15. september

Opdateret notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelse

 

Det Jordbrugsviden-skabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet (Brian Jacobsen), 

Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

15. september

Notat om arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal frem mod 2015 til brug ved midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III

Brian Jacobsen
11. august Notat om miljøbetinget tilskud Niels Tvedegaard
11. august Notat om omlægningstilskud til økologisk jordbrugsproduktion Niels Tvedegaard
24. juni Indkomsttab ved miljøgræs, braklagte randzoner og vådområder

Brian Jacobsen

Carsten Junker Nissen

20. maj

Evaluering af forskningsprogrammet: Bioteknologi og Anvendt Plantegenetik i Planteforædling

 

Mads Vejlby Boesen   

Søren Marcus Pedersen  
Anders Larsen   

Derek Baker

15. maj

Evaluering af forskningsprogrammet "Tværfaglig Husdyrforskning"

 

Mads Vejlby Boesen   

Søren Marcus Pedersen  
Anders Larsen   

Derek Baker

1. juli Landbrugs- og samfundsøkonomiske konsekvenser af de ændringer af landbrugspolitikken som Kommissionen har foreslået på baggrund af sundhedstjekket Jens Hansen
29. maj

A note on the causes and consequences of the rapidly increasing international food prices

Kenneth Baltzer

Henrik Hansen

Kim M. Lind

25. marts

Short note on the Falconer Draft on Modalites in the WTO Agricultural Negotiations

Kenneth Baltzer

Hans G. Jensen

Kim M. Lind

25. februar

Alternative scenarier for afvikling af landbrugsstøtten

Søren E. Frandsen

Jens Hansen

 

2007
Dato Titel Forfatter
03. december

Overview of Quantitative Analyses of Economic Partnership Agreements 

Ronald Babula 
Kenneth Baltzer
19. november Notits om konsekvenserne for arbejdspladser i Danmark og for danske eksportindtægter af et bortfald af landbrugsstøtten Jens Hansen
19. november Landbrugets økonomiske situation og udsigter - efteråret 2007 Jens Hansen
12. november

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

 

Det Jordbrugsviden-skabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet (Brian Jacobsen), 

Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Oktober Landbrugets fremtidige besiddelsesformer og finansiering - specielt med sigte på de store husdyrbedrifter Johannes Christensen, Jens Hansen, Svend Rasmussen
10. oktober

Notat vedr. uddybende spørgsmål til konsekvensanalyser af nulstilling af udtagelsesforpligtigelse

(Notat til Fødevareministeriet)

Brian Jacobsen

med bidrag fra

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, og Danmarks Miljøundersøgelser, AU

5. oktober    

Notat vedr. konsekvenserne i 2007/2008 af udtagningsforpligtigelsens bortfald

(Notat til Fødevareministeriet)

Brian Jacobsen

med bidrag fra

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, og Danmarks Miljøundersøgelser, AU

20. sept.   

Driftsmæssige og miljømæssige konsekvenser af en ophævelse af udtagningsforpligtigelsen

(Notat til Fødevareministeriet)

Brian Jacobsen

med bidrag fra Aarhus Universitet

29. juni Analyse af provenu- og fordelingsaspekter ved differentierede værdiafgifter for pesticider Jens Erik Ørum
20. juni Notat til Fødevareministeriet med kommentarer til Dansk Landbrugs breve vedrørende merbehov for pesticider Jens Erik Ørum,

Per Kudsk, DJF

Lise Nistrup Jørgensen, DJF

3. maj Food consumption and welfare economics - impacts of economic and political conditions

Jørgen Dejgård Jensen

Tove Christensen

Jonas Nordström

Sigrid Denver

2. marts Indkomsttab ved miljøgræs, braklagte randzoner og vådområder

Brian Jacobsen

Carsten Juncker Nissen

6. februar

Analyse af virkemidler til opfyldelse af Pesticidplan 2004 - 2009 mål om en behandlingshyppighed på 1,7 - 
Rapport fra et tværministerielt udvalg

Jens Erik Ørum,
Tove Christensen,
Henrik Huusom

16. januar Udredning vedr. kvantitative målsætninger for landdistriktsprogrammet Jørgen Dejgård Jensen
4. januar

Konsekvensanalyse af regelmæssig og obligatorisk kontrol af sprøjteudstyr

Alex Dubgaard

Kristoffer S. Andersen

Jens Erik Ørum