15. juni 2018

Sæt pris på naturen: 25 års værdisætningsstudier i Danmark

”Vi ved meget mere i dag om værdien af vores natur og miljø end for tre årtier siden,” siger en af redaktørerne af en ny bog, lektor Jesper Sølver Schou, og fortsætter: ”Gennem de sidste 25-30 år er der udført en stor mængde miljøøkonomisk forskning i Danmark, og en god del af forskningen har netop omfattet værdisætning af miljøgoder. I dag kan vi derfor i væsentlig grad sætte pris på naturens goder – også i kroner og øre – og budskabet fra samtlige undersøgelser er, at befolkningen i al almindelighed er villige til at betale ganske meget for at sikre natur- og miljøgoder.”

I internationale forskerkredse er kvaliteten af den miljøøkonomiske forskning i Danmark højt anerkendt. Imidlertid kommer den opnåede viden kun i begrænset omfang til udtryk i de analyser og modeller, som understøtter politiske beslutninger.

”En forklaring på dette kan være, at værdisætning af miljøgoder fortsat er omgærdet med en vis skepsis, bl.a. på grund af manglende indsigt i de muligheder, som en kritisk anvendelse af den opnåede viden kan bidrage med,” mener Jesper Sølver Schou.

I bogen giver forskerne deres bidrag til at forsøge at bringe naturens værdi ind i beslutningsgrundlaget. Der introduceres en lang række overvejelser, som knytter sig til anvendelse af værdisætningsstudier til brug for forberedelsen af politiske beslutninger. Der gives også et overblik over en række af de vigtigste danske studier gennem tre årtier, som ”sætter pris på naturen”, samt en introduktion til de mest almindelige metoder inden for værdisætning.

Forskerne, som står bag bogen, håber at sætte anvendelsen af økonomiske værdisætningsstudier højt på dagsordenen. Derved mener de, at både negative og positive effekter på miljø og natur, som følger af politiske beslutninger og menneskelige aktiviteter, kan tydeliggøres.

Jesper Sølver Schou: ”Vi håber konkret på, at værdien af natur og miljø kan få en fast plads i nationalregnskabet og i samfundsøkonomiske modeller samt en fast plads i diskussionen om Danmarks velfærd.”

Bogen Sæt pris på naturen indeholder en lang række case-bidrag udarbejdet af danske forskere, og den formidler de miljøøkonomiske værdistudier på en måde, så de kan indgå i undervisningen i økonomi, samfund og forvaltning på gymnasie- og bachelorniveau. Projektet, som har resulteret i den nye bog, er støttet af 15. Juni Fonden.

E-bogen kan hentes her >>

Bogen kan købes som hardback hos Akademisk Boghandel: www.academicbooks.dk