Bo Jellesmark Thorsen

Bo Jellesmark Thorsen

Institutleder, professor

  • Institutservice

    Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331700Mobil: +4520138345

Jeg er institutleder og professor i anvendt økonomi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, og tilknyttet grundforskningscentret Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Jeg har en ph.d. og er dr. Agro inden for skov- og naturressourcøkonomi.

Primære forskningsområder

Mine forskningsinteresser er ganske brede. En betydelig del af min forskning har handlet om beslutningstagning under usikkerhed, hvor specielt arbejdet med reale optioner har bragt flere artikler og bidrag med sig. Jeg har haft en del aktiviteter indenfor miljø- og ressourceøkonomi og har blandt andet tiltrukket en række projekter indenfor miljøøkonomiske værdisætningsmetoder, regulering af vores anvendelse af naturressourcerne og meget andet. Jeg har vejledt ca. 25 ph.d.-studerende og post docs over årene.

Aktuel forskning

Jeg er i disse år involveret i dels forskning om klimatilpasning i byer, to EU-projekter, hvor vi forsker i nye måderat regulere udbuddet af økosystemtjenester fra skove og landbrugsarealer.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er kursusansvarlig for BSc faget ”Investering og Finanisering”, og jeg har mange år stået for kurset ”The Art of Scientific Writing”. Jeg gæsteoptræder på enkelte andre kurser med faste moduler eller oplæg.

Mulige interessekonflikter

Gennem min forskning indgår jeg ofte I samarbejder med virksomheder og/eller interesseorganisationer. Det sker, fordi de enten er partnere i forskningsprojekter fra EU eller andre kilder, som understøtter samarbejde mellem forskning og omverden, eller fordi de indgår i rådgivende funktioner eller som interessentpaneler i tilknytning til forskningsprojekter.

Jeg sidder i bestyrelsen for Klimaskovfonden, udpeget af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren. Jeg sidder også i bestyrelsen for Den Danske Naturfond, udpeget af Miljøministeren, efter indstilling fra Danske Universiteter. Jeg sidder fra tid til anden i offentlige paneler som fx Bioøkonomipanelet og Klimapartnerskaberne. Jeg sidder i rådgivende udvalg for større forskningsprogrammer og for rektor ved SLU i Sverige. 

ID: 4236965