31. marts 2022

Hvordan kan Danmarks bidrag til global afskovning reduceres?

AFSKOVNING

Siden 1990 har verden mistet 420 mio. ha skov. Et areal større end EU. Forskere fra IFRO har undersøgt problemstillingen og set på, hvilke initiativer der kan være med til at sikre 100 pct. afskovningsfri dansk import.

Sojamarker pløjes i Brasilien. Foto: charlesricardo / Pixabay

Siden 1990 har verden mistet 420 millioner hektar skov, svarende til et areal større end EU. Med en øget global efterspørgsel efter fødevarer anslås det, at en fjerdedel af afskovningen i troperne skyldes international handel, som dermed kan knyttes direkte til klimakrisen og biodiversitetskrisen. Især efterspøgslen efter Forest Risk commodities (FRC) – varer der er associeret med høj risiko for afskovning og skovforringelse – er steget kraftigt de seneste årtier.

Danmark overgår EU-gennemsnittet

Vores betydelige import af blandt andet sojaskrå og palmeolie har medført, at Danmark ligger højere end EU-gennemsnittet for import af FRC med iboende afskovning og klimaaftryk udtrykt som andel af det samlede klimaaftryk fra fødevareforbruget.

Med EU-kommissionens forslag om en ny forordning, der skal være med til at stoppe EU’s medvirken til global afskovning, samt den nye danske klimalov og den danske regerings handlingsplan mod afskovning, er der et stærkt behov for at se på, hvilke virkemidler og tiltag der kan anvendes for at nedsætte importeret afskovning. Dette gælder også for den offentlige sektor, der alene i fødevareforbrug bruger ca. 6.800 tons soja og 1.000 tons palmeolie om året. Heraf er henholdsvis 14 pct. og 25 pct. afskovningsfri og ansvarligt produceret, hvilket efterlader et stort spørgsmålstegn for resten. Det er især igennem forbruget af animalske produkter, at det offentlige har et stort forbrug af soja.

Dansk afskovningsfri import – status og vejen frem

Lektor Aske Skovmand Bosselmann og videnskabelig assistent Sarah Emilie Nøhr Dolmer fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har i to rapporter belyst disse problemstillinger i forhold til Danmarks nuværende import af FRC, hvilke tiltag der allerede eksisterer for at sikre en ansvarlig og afskovningsfri import af soja og palmeolie, hvilke initiativer der er på vej i andre europæiske lande, samt hvilke tiltag og modeller, der i fremtiden kan være en del af vejen mod en 100 pct. afskovningsfri import af soja og palmeolie.

#Paspåskovene

Regeringen afholder den 6. april en national workshop om afskovning, hvor tre ministerier, erhvervslivet, danske NGO’er og interesseorganisationer, samt IFRO forskere skal diskutere den videre implementering af regeringens handlingsplan mod afskovning, herunder særligt i forhold til soja, palmeolie og finanssektoren. Workshoppen vil, udover at sætte fokus på afskovningsfri værdikæder, støtte implementeringen af regeringens handlingsplan mod afskovning. Handlingsplanens vision er at anvende 100 % ansvarlige og afskovningsfri importerede råvarerinden 2025.


Læs rapporterne her: