Affiliates at IFRO

  • Per Pinstrup-Andersen (professor)
  • Kerrie Ann Wilson (professor)
  • Sven Wunder (professor)
  • Inger Høedt-Rasmussen (associate professor)