Karina Maria Gregersen

Karina Maria Gregersen

Fuldmægtig

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Institutservice
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Kontor: 21 Skov & Landskab Forhus, 21-1-X202
Telefon: +4535325896
E-mail: karina.gregersen@ifro.ku.dk