Medarbejdere i Sektion for Produktion, Markeder og Politik

Jesper Sølver Schou

Sektionsleder for Sektion for Produktion, Markeder og Politik
Jesper Sølver Schou er lektor i jordbrugs- og miljøøkonomi. Han er koordinator for myndighedsopgaver på IFRO.Jesper S. Schou
Navn Titel Telefon E-mail
Aigner, Lorenz Matthias Severin Ph.d.-studerende +45 353-36913 E-mail
Aihounton, Dossou Ghislain Boris Ph.d.-studerende   E-mail
Asmild, Mette Professor +45 353-36886 E-mail
Baha, Michael Raphael Ph.d.-studerende   E-mail
Bazzan, Giulia Postdoc +45 353-25101 E-mail
Belay, Dagim Postdoc +45 353-31493 E-mail
Boadi, Sylvester Afram +233245726816 E-mail
Bogers, Marcel Adjungeret professor   E-mail
Bosselmann, Aske Skovmand Lektor +45 353-36889 E-mail
Bramsen, Jens-Martin Roikjer Akademisk medarbejder +45 353-36834 E-mail
Callesen, Gustav   E-mail
Clora, Francesco Ph.d.-studerende   E-mail
Daugbjerg, Carsten Professor +45 353-32269 E-mail
Dolmer, Sarah Emilie Nøhr Videnskabelig assistent +45 353-31476 E-mail
Fredenslund, Theresa Videnskabelig assistent +45 353-34293 E-mail
García Bouyssou, Clara Ph.d. +45 353-28106 E-mail
Gudmundsson, Jens Postdoc +45 353-26197 E-mail
Gylling, Morten Seniorrådgiver +45 353-36883 E-mail
Hagelund, Astrid Studentermedhjælper   E-mail
Han, Haiting Ph.d.-stipendiat +45 81 94 11 69 E-mail
Hansen, Henning Otte Seniorrådgiver +45 353-33432 E-mail
Hansen, Teis Professor +45 353-21517 E-mail
Heesche, Emil Ph.d.-studerende +45 353-21184 E-mail
Henningsen, Arne Lektor +45 353-32274 E-mail
Hjortsø, Carsten Nico Portefée Lektor +45 353-32287 E-mail
Hougaard, Jens Leth Professor +45 353-36814 E-mail
Jensbye, Lærke Godsk Ph.d.-studerende +45 353-27440 E-mail
Kahsay, Goytom Abraha Tenure track adjunkt +45 353-36830 E-mail
Kjeldsen-Kragh, Søren Professor emeritus +45 353-36788 E-mail
Kærgård, Niels Professor emeritus +45 353-32264 E-mail
Laage-Thomsen, Thomas Studerende FU   E-mail
Lauritzen, Ghita Dragsdahl Tenure track adjunkt +45 353-32185 E-mail
Meemken, Eva-Marie Tenure Track Adjunkt +45 353-26770 E-mail
Nielsen, Kurt Lektor +45 353-32316 E-mail
Olsen, Frederik Lehmann Videnskabelig assistent +45 353-30881 E-mail
Olsen, Jakob Vesterlund Forsker +45 353-33588 E-mail
Pedersen, Michael Friis Forsker +45 353-36675 E-mail
Pedersen, Søren Marcus Lektor +45 353-36882 E-mail
Pizzo, Alice Ph.d.-studerende   E-mail
Platz, Trine Tornøe Postdoc   E-mail
Pourpounehnajafabadi, Mohsen Postdoc +45 353-31690 E-mail
Prates Fabris, Leonardo Ph.d.-stipendiat +45 353-21515 E-mail
Rohde, Carsten Georg Ekstern lektor   E-mail
Romanova, Gergana Petrova Ph.d.-studerende +45 353-30038 E-mail
Schou, Jesper Sølver Lektor, sektionsleder +45 353-36901 E-mail
Svejstrup, Per Lektor, viceinstitutleder +45 353-32271 E-mail
Tvedegaard, Niels Kjær Konsulent +45 20 97 02 73 E-mail
Xu, Sunny Mosangzi Ph.d.-stipendiat +45 353-31614 E-mail
Yu, Wusheng Professor +45 353-36812 E-mail