Morten Hillgaard Bülow

Morten Hillgaard Bülow

Ekstern lektor

Jeg er ansat som fuldmægtig på Sociologi, hvor jeg er redaktionssekretær for tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning, og som Ekstern Lektor på SUND, hvor jeg underviser i Medicinsk Etik og Filosofi, samt modul 4 på PhD kurset Responsible Conduct of Research.

Tidligere har jeg været post doc på KU 2016 projektet "Tværfaglig og tværfakultær uddannelse", under delprojektet om videnskabskommunikation som vigtigt redskab og forudsætning for tværvidenskab.

Dette projekt havde til formål at bidrage med en undervisningspraksisbaseret undersøgelse af videnskabskommunikation som et redskab til at få indblik i tværvidenskabsproblematikker og som en metode til at facilitere tværvidenskab på. Projektets kerne var to undervisningsforløb på henholdsvis kandidat- og Ph.D.-niveau.

Min PhD afhandling handlede om forståelsen af 'successful ageing' inden for aldringsforskning i bred forstand, relateret til ideer om menneskelig forbedring, samt bioetiske perspektiver på skrøbelighed og sårbarhed. Under PhD'en var jeg del af Center for Sund Aldring og havde base på Medicinsk Museion.

ID: 16122392