Morten Bjørner

Morten Bjørner

Ekstern lektor

Jeg er ansat som ekstern lektor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, hvor jeg er fast underviser på det obligatoriske ph.d.-kursus Responsible Conduct of Research på både SUND og SCIENCE. Undervisningen skal klæde de ph.d.-studerende på til at håndtere de etiske dilemmaer og konflikter, de potentielt kan møde i løbet af deres forskningsstudier, herunder formidle viden om generelle regler og guidelines, regler for forfatterskaber, håndtering af interessekonflikter og ansvarlig videnskabskommunikation.

Jeg har tidligere også været ansat som fuldmægtig på Sociologi, hvor jeg var redaktionssekretær for tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning, og som Ekstern Lektor på SUND, hvor jeg underviste i Medicinsk Etik og Filosofi på medicinstudiet.

Tidligere har jeg været post doc på KU 2016 projektet "Tværfaglig og tværfakultær uddannelse", under delprojektet om videnskabskommunikation som vigtigt redskab og forudsætning for tværvidenskab

Min del af projektet havde til formål at bidrage med en undervisningspraksisbaseret undersøgelse af videnskabskommunikation som et redskab til at få indblik i tværvidenskabsproblematikker og som en metode til at facilitere tværvidenskab på. I løbet af projektet udviklede jeg to undervisningsforløb på kandidatniveau, som jeg afholdt og var kursusansvarlig for på Folkesundhedsvidenskab.

Min PhD afhandling handlede om forståelsen af 'successful ageing' inden for aldringsforskning i bred forstand, relateret til ideer om menneskelig forbedring, samt bioetiske perspektiver på skrøbelighed og sårbarhed. Under både post doc-projektet og PhD'en var jeg tilknyttet Medicinsk Museion, og ph.d.-projektet var desuden tilknyttet Center for Sund Aldring, hvor jeg var medstifter af det tværvidenskabelige Network for Young Scholars.

ID: 16122392