Nanna Sand Bundgaard

Nanna Sand Bundgaard

Økonomimedarbejder

  • Institutservice

    Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535333321

Projektøkonomi
• Sagsoprettelse og budgettering
• Budgetrevidering
• Vedligeholdelse af stamdata
• Likviditetsopfølgning / betalingsanmodninger
• Projektopfølgning - Q-afrapportering til SCIENCE 4 Gange pr år
• Q-budgetprognoser, herunder Q1, Q2, Q3 og Q0.
• Kontrol of lønbudget inden ansættelser / forlængelser
• Løbende opfølgning af KPI rapporter
• Kontrol af forbrug af løn- og driftsmidler
• Rådgivning / support til bevillingshaver i regnskabsspørgsmål
• Udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber til bevillingsgiver

ID: 127379794