Rådgivende udvalg

IFRO har nedsat et rådgivende udvalg med det formål at sikre kontakten og dialogen mellem institutet og de relevante erhvervssektorer, offentlige myndigheder og øvrige interessenter. Dette skal styrke instituttets evne til at forfølge universitetets overordnede vision, strategi og langsigtede virksomhed og udvikling.

Det rådgivende udvalg består af nedenstående medlemmer:

 • Landbrugsdirektør, Nykredit, Poul Erik Jørgensen (formand)
 • Chefkonsulent, teamleder, Miljø- og Fødevareministeriet, Signe Anthon (næstformand)
 • Formand, Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip
 • Direktør, Aarstiderne, Annette Hartvig Larsen
 • Fhv. præsident, Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bischoff-Larsen
 • Direktør, Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen
 • Landbrugsdirektør, Vestjysk Bank, Johannes Elbæk
 • Chefanalytiker, Danish Crown, Karl Christian Møller
 • Chefkonsulent, Dansk Energi, Kristine van het Erve Grunnet
 • Branchedirektør, Dansk Industri, Leif Nielsen
 • Vicedirektør, Energistyrelsen, Martin Hansen
 • Chefkonsulent, Udenrigsministeriet, Henning Nøhr
 • Formand, Dansk Skovforening, Peter Arnold Busck
 • Direktør, Landbrug & Fødevarer, Niels Peter Nørring
 • Kontorchef, Danmarks Fiskeriforening, Ole Lundberg Larsen
 • Direktør, Aalborg Kommune, Søren Gais Kjeldsen
 • Afdelingschef, Coop, Thomas Roland