Aftaler med Miljø- og Fødevareministeriet

Københavns Universitet. Rammeaftale 2020 - 2023 >>

Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2020 - 2023.

Ydelsesaftale til rammeaftale. Ressource- og samfundsøkonomi. 2020 - 2023 >> 

Arbejdsprogram. Ressource- og samfundsøkonomi 2020 >>

IFRO er også en del af Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning

Ydelsesaftale til rammeaftale. Skov og landskab >>

Arbejdsprogram. Skov og landskab >>