Mette Weinreich Hansen

Mette Weinreich Hansen

Lektor

Ikke repræsenteret i råd der kan give anledning til interessekonflikter.

 

Primære forskningsområder

Min forskningsinteresse er funderet i et Food Studies perspektiv og dækker områder som:

- Arbejde metodisk/teoretisk med kompleksiteten af fødevaresystemer

- Samtænkning af produktion, forarbejdning, forbrug på tværs af traditionelle siloer

- Alternative fødevarenetværk og økologisk produktion og forarbejdning

- Bæredygtig omstilling af fødevaresystemer og behovet for at tænke tværfagligt både i offentlige og private sammenhænge

- Samarbejde på tværs af forskning og praksis for at styrke forandringspotentialet

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Food Systems and Transition

Sustainable Food Systems and Diets

Sustainability in a socio-material context

Public food systems

Mulige interessekonflikter

Samarbejde I eksterne forskningsprojekter vil ofte involvere private aktører. Jeg har ikke modtaget godtgørelse i den forbindelse.

ID: 46917018