Fødevaremaster

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed

Der er lukket for optag på masteruddannelsen, som afvikles på Københavns Universitet, SCIENCE. Nuværende masterstuderende færdiggør masteren på SCIENCE. 

Hvis du er indskrevet som masterstuderende, kan du finde oplysninger om, hvordan du tilmelder dig dit masterprojekt, nedenfor i masterprojekt-guide. Såfremt du mangler et obligatorisk kursus, kan du se, hvordan du tilmelder dig en afløsningsopgave. Bemærk, at det i tvivlstilfælde altid er nyeste studieordningen ved SCIENCE, der er gældende. 

Du er altid velkommen til at skrive til mfks@ifro.ku.dk eller efteruddannelse@science.ku.dk, hvis du har spørgsmål. 

Ifald du ikke agter at færdiggøre din påbegyndte master i Fødevarekvalitet og Sikkerhed kan du ved at skrive en mail til efteruddannelse@science.ku.dk få en certificerede udskrift af dine allerede bestået kurser. Husk at påføre dit KU brugernavn i mailen. 

 

 

 

 

Ifald du mangler enkelte kurser, skal du skrive en afløsningsopgave. Opgaven skal være inden for de seks obligatoriske kursers fagområder. Det er som udgangspunkt den kursusansvarlige på det oprindelig kursus, der vejleder dig på din opgave. 

Du bedes kontakte os på mfks@ifro.ku.dk med følgende information:

1) hvilket kursus du ønsker at erstatte med en afløsningsopgave 

2) en kort problemformulering eller et idégrundlag

3) information om, hvorvidt du har kontaktet  din vejleder/kursusansvarlige

Derefter bedes du udfylde en tilmeldingsblanket til selve kurset og sende den til efteruddannelse@science.ku.dk. Under kursusnavn skriver du afløsningsopgave og hvor mange ECTS, kurset bestod af. Derefter vil sekretariatet sende dig en faktura for dit projekt. 
Endelig er det vigtigt at der udarbejdes en kontrakt. (du udfylder en PUK kontrakt, da vi skal bruge de samme oplysninger). Kontrakten udfyldes, og du, som som studerende, får vejleder til at underskrive. Derefter sendes kontrakten til mfks@ifro.ku.dk, som sørger for at studieleder underskriver. Kontrakten vil derefter blive returneret til dig og vejleder samt journaliseret. 

Input fra kursusansvarlige om hvilke tanker man skal gøre sig angående en afløsningsopgave
  • Opgaven skal være interessebetinget og gerne tage udgangspunkt i et for den studerende relevant emne/problem. Valg af emne er altså op til den studerende. 
  • Den studerende skal ligeledes selv opsøge vejledning i den forstand, at vejlederen ikke vil være opsøgende men stå til rådighed. Vejledning vil blive givet i nødvendigt omfang til problemformulering, litteratursøgning samt indhentning af imperi og data. Vejleder fungerer som diskussionspartner og gennemlæser forelagte tekster højst to gange.
  • Det valgte emne skal være et, som den studerende virkelig brænder for.

Aflevering og eksamen 

Afløsningsopgaven afleveres som pdffil til mfks@ifro.ku.dk og bliver skriftlig bedømt af intern censor. 

Hvis du ønsker at skrive masterprojekt før du har gennemført alle dine kurser , skal du søge studienævnet om dispensation. Dette gør du ved Studienævn for Fødevarer , Human ernæring og Idræt. Ansøgning sendes til studenterservice@science.ku.dk.

Husk at påføre KU studienummer og ansøgning til studienævn for Fødevarer, Human Ernæring og Idræt i emnefelt. 

Priser

6 ECTS-projekt koster 5.400 kroner. 

9 ECTS-projekt koster 8.100 kroner. 

Obligatoriske kurser 

Uddannelsen består af seks obligatoriske kurser. Nedenfor kan du læse kursusbeskrivelsen for hvert enkelt kursus. 

Kemisk og fysisk fødevaresikkerhed, 9 ECTS

Fødevaresikkerhed og forarbejdning af råvarer , 6 ECTS

Mikrobiologisk fødevaresikkerhed, 9 ECTS

Overvågning og eftersporing af fødevarebårne sygdomme, 6 ECTS

Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanter, 9 ECTS

Fødevaresikkerhed i et samfundsvidenskabeligt perspektiv, 6 ECTS